Çukurova Balkon

Belediyelerin Konut ve İş yeri Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik!

Belediyelerin Konut ve İş yeri Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik! Belediyelerin Konut ve İş yeri Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik!

Belediyelerin arsa, konut ve iş yeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına daire genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü 30782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; bugünkü 30782 sayılı Resmi Gazete'de Belediyelerin arsa, konut ve iş yeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına daire genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı. İşte yönetmelik esasları...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI

VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “İçişleri Bakanı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.