Belgesiz emlakçıya ceza!

Belgesiz emlakçıya ceza! Belgesiz emlakçıya ceza!

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan emlakçılar ve emlak işletmeleri 5 Aralık tarihinden sonra faaliyette bulunamayacak. Belge almayan emlakçıların bir an önce başvuru yapmaları gerekiyor.Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yeniliklerin getirildi. Belgelerini almayan emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubu 5 Aralık 2019 tarihinden sonra faaliyette bulunamayacak.

Son tarih 5 Aralık

Oda kaydı, Vergi Levhası kaydı Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikası bulunmayan tüm emlakçılara "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildi. Emlakçıların 5 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Yetki belgesi zorunluluğu

Yönetmelik kapsamında mevcut firmalar ve bundan sonra kurulacak yeni firmaların İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yetki belgesi bulunacak. Mesleki yeterlilik belgesi TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla veriliyor.

5 yılda bir yenilenecek

Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yetki belgesi geçerilik süresinin 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Belgesiz çalışana 4 bin lira ceza

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almayan emlakçılara ve emlak işletlemelerine 4 bin lira ceza verilecek.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için aranan şartlar

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
b) En az lise mezunu olması,
c) Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
d) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
e) Konkordato ilan etmemiş olması,
f) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekiyor.

10 soruda Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi!

Kaçak emlakçı mağduru olmayın!