Betoner Laboratuvar Faaliyetleri Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!


Betoner Laboratuvar Faaliyetleri Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi Ümraniye’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatma Ergüz tarafından kuruldu.Betoner Laboratuvar Faaliyetleri Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi Ümraniye’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatma Ergüz tarafından kuruldu.
Betoner Laboratuvar Faaliyetleri Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi konusu:
LABORATUVAR HİZMETLERİ -Yurt içi ve Yurt dışında her türlü konuda laboratuvar hizmetleri sunmak üzere laboratuvar açmaya, bu konularda deney yapmaya, bu deneylere yönelik rapor vermeye ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir. MİMARLIK-MÜHENDİSLİK -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ - Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri vermek üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), İş Sağlığı Güvenliği Birimleri (İSGB), özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, sağlık-tıp merkezleri, sağlık kabinleri, alile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, yanık tedavi merkezleri, göz sağlığı merkezleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, zayıflama ve diyet merkezleri, ortez-protez tedavi merkezleri, check-up merkezleri, çevre ve iş güvenliği mevzuatına göre ölçüm laboratuarları, muayenehaneler gibi her türlü sağlık ve güvenlik tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, hizmet satın almak, kiralamak, kiraya vermek, başka kurum ve kuruluşlara ait bu tür tesislere ortak olmak, ekip ve ekipman temin etmek, bakım hizmetleri vermek ve işletmek. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetleriyle ilgili işe giriş, işe dönüş, aralıklı kontrol muayeneleri yapmak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu vermek, işbaşı eğitimi ve rapor vermek, sağlık ve güvenlikle ilgili bilumum raporları vermek, verdirmek, muayenelerini yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili hekim, uzman hekim, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, acil tıp teknisyeni, psikolog, diyetisyen, hijyenik çevre sağlığı uzmanı gibi sağlık ve güvenlik elemanlarım kendi tesislerinde veya diğer kurum ve kuruluşlarda geçici veya kalıcı olarak istihdam etmek. Gezici (mobil) sağlık hizmeti vermek, yapılmasına aracı olmak, yaptırmak, mobil sağlık hizmeti verecek araç-gereçleri(ambulans vb.) satın almak kiralamak, kiraya vermek. Her türlü aşıyı toplu halde satın almak, aşılama hizmeti yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü aracı satın almak, kiralamak, kiraya vermek. - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü malzeme ve teçhizatın alım satımını, bu malzemelerin ithalat ve ihracat yapmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk analizi, acil eylem planı vb. her türlü ölçümleme ve raporlama hizmetleri vermek. - İş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, acil eylem planı, riskle kaynağında mücadele, çevre sağlığı, kalite yönetimi sistemleri vb. konularla ilgili eğitim vermek, denetimler yapmak, tatbikatlar düzenlemek, organize etmek, hazırlamak ve yürütmek. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkındaki mevzuata uygun olarak, teorik ve pratik eğitimler hazırlamak, vermek, aracı olmak. - Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ARMAĞANEVLER MAH.İLKHEDEF SK. NO:17/56 ÜMRANİYE