Beykoz Belediyesi 16 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Beykoz Belediyesi 16 gayrimenkulü satışa çıkardı! Beykoz Belediyesi 16 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Beykoz Belediyesi Beykoz, Çubuklu, Göksu ve Paşabahçe'de yer alan 16 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin bedelleri 1 milyon 649 bin lira ile 18 milyon 777 bin lira arasında değişiyor...


Beykoz Belediye Başkanlığından:


Yukarıdaki listedeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü’ne göre Belediye düğün salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.  (satışa sunulan parseller işgallidir.)

ŞARTNAME BEDELİ ve SATIŞ YERİ :  100,00 TL karşılığında Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN       

İSTENEN BELGELER                            :  İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.
8768/1-1