16 / 08 / 2022

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel tasarım projesi TBMM'de!

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel tasarım projesi TBMM'de!

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde başlatılan kentsel tasarım projesiyle ilgili soru önergesi verdi.İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde başlatılan kentsel tasarım projesi TBMM gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, konuya ilişkin soru önergesi verdi.

CHP'li Kılıç, sorularının Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanmasını talep etti. Kılıç, "Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim" diye konuştu. Yüksel Mansur Kılıç konuşmasına şu şekilde devam etti:  

"İstanbul İli, Beyoğlu-Şişli İlçeleri Okmeydanı Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.01.2012 tarih ve 134 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş, İstanbul II No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.07.2012 tarih ve 627 sayılı kurul kararı ile uygun bulunmuş ve bu karar uyarınca 13.08.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 27.01.2015 tarih 2013/333 E. ve 2015/154 K. sayılı kararı ile iptal kararı verilmiş, bu karar Danıştay Altıncı Dairesinin 24.10.2016 tarih 2015/1893 E. Ve 2016/6029 K. sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılama neticesinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 19.03.2019 tarih 2017/2152E. Ve 2020/635 K. sayılı kararı ile söz konusu plan iptal edilmiştir. İlgili iptal kararına ilişkin herhangi bir bozma kararı bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul II No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.12.2020 tarih 8963-8 sayılı ve 18.12.2020 tarih 8963-II sayılı kararlarının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali talebi ile İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na dava açmıştır."

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi ndeki kentsel tasarım projesi TBMM de!

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'ın soruları şu şekilde:

1) Mahkeme kararlarına göre plansız alanda bulunan, yürürlükte bir imar planı bulunmayan İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Fetihtepe Mah. 3550 Ada'da hangi gerekçe ile Kentsel Tasarım Projesi uygulaması başlatılmıştır? 

2) Uygulamaya başlanan proje, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 30. Maddesinde yer alan "imar planı onaylanmadan kentsel tasarım projeleri uygulanamaz." hükmüne aykırı değil midir? 

3) Söz konusu kentsel dönüşüm uygulamasının vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşlerin belirlendiği avan projesi bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa neden hak sahiplerine açıklanmamıştır? 

4) Kentsel dönüşüm alanında bulunan konut ve arsalara hangi kriterlere göre değer biçilmiştir? Yeni yapılacak konutların değeri, taksit miktarı, zam oranı hangi piyasa kriterlerine göre belirlenmiştir? 

5) 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre dönüşüm uygulamalarının başlatılması için hak sahiplerinin 2/3 çoğunlukla karar alması gerekmektedir? İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Fetihtepe Mah. 3550 Ada'daki kentsel dönüşüm uygulaması için hak sahiplerinin 2/3 çoğunluk kararı bulunmakta mıdır? 

6) Bakanlığınız, gerek proje oluşturma aşamasında gerekse diğer aşamalarda, başta Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile 3550 Ada Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olmak üzere kentsel dönüşüm alınanda bulunan hak sahipleri ile toplantılar yapmış mıdır? Hak sahiplerinin görüş ve talepleri ile rızalarını almış mıdır? 

7) İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Fetihtepe Mahallesindeki 43.000 metrekare toplam alanının 9 bin metrekaresinde konut yapılacağı belirtilmektedir. Geri kalan alan ne yapılacaktır? 

8) Kentsel dönüşüm uygulaması yapılan alanlarda sosyal durum araştırması yapılmış midir? Neden hak sahibi vatandaşların gelir durumuna göre değişik alternatifler yerine tek tip proje dayatılmıştır? 

9) İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Fetihtepe Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ tarafından yapılmışken 2019 yılından sonra hangi gerekçe ile KİPTAŞ'ın projesi devre dışı bırakılmıştır? 

10) Beyoğlu ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında bulunan kiracıların ve hak sahiplerinin kentsel dönüşüm projesine razı edilmeleri için çeşitli yöntemlerle baskı altına alındığı şeklindeki iddialar bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Bu yönde dile getirilen şikayetler bakanlığınızca takip edilmiş, baskı altına alınmak istenen hak sahipleri veya kiracılarla görüşülmüş müdür? 

11) İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Bakanlığınızca belirlenen rezerv yapı alanı kaç metrekaredir? Bu alanlarda toplam kaç konut bulunmaktadır? Konutların kaçı riskli yapıdır? 

12) Çevre ve Şehircilik bakanı olarak, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Fetihtepe Mahallesinde imar planları ve mahalle sakinlerinin çoğunluk kararı ve rızası olmadan uygulamaya koyduğunuz kentsel dönüşümün yaratacağı mağduriyetin hukuki ve siyasi sorumluluğunu almakta mısınız?

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com