25 / 09 / 2023

Beyoğlu'ndaki Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri imar planı değişikliği askıda!

Beyoğlu'ndaki Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri imar planı değişikliği askıda!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen İstanbul Beyoğlu'ndaki Örnektepe ve Sütlüce mahallelerinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği'ni askıya çıkardı...ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen İstanbul Beyoğlu'ndaki Örnektepe ve Sütlüce mahallelerinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği'ni askıya çıkardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: ilimiz Beyoğlu İlçesi. Örnektepe ve Sütlüce Mahallelerinde 325S, 3256, 3259. 2751 ve 3260 adalara ilişkin yaklaşık 2,8 ha'lık alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazını İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği 644 sayılı "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır. 


Akşam 

Geri Dön