Bien Seramik, Unicera Fuarı'na katılacak!

Bien Seramik, Unicera Fuarı'na katılacak!UNICERA Seramik, Banyo, Mutfak Fu­arı’nın bu yıl 28’incisi düzenleniyor. 23- 27 Şubat tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda yerini alacak olan Bien Seramik, sektörün alıcı ve üreticileri ile burada buluşacak.


Sektörün yenilikçi markası Bien bu yıl UNICERA Seramik, Banyo, Mutfak Fu­arı'n­da üre­ti­ci fir­ma ola­rak, se­ra­mik ve vit­ri­fi­ye ürün­le­rin­de yine fark­lı­lı­ğı­nı ortaya koyacak. 2016 yılı ye­ni se­ri­le­ri, bu yıl sektörün ihtiyaç duyduğu yeni ürünler ilk kez bu fu­ar­da yet­ki­li sa­tı­cı­la­r, sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­ ve ni­hai tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­le­ri­ne sunulacak. Üre­ti­mi Bi­le­cik ve Bo­zü­yü­k’­teki fab­ri­ka­la­rın­da ya­pıl­an Bİ­EN ürün­le­ri, yur­t i­çin­de 120’yi aş­kın yet­ki­li sa­tı­cı­sı ve 3 bi­ni aş­kın sa­tış nok­ta­sıy­la pa­zarda ye­ri­ni al­mak­ta­dır. Üretiminin yüz­de 30’u­ndan fazlasını yurt dı­şın­da 70’e yakın ül­ke­ye ih­raç et­mek­te­dir. Bİ­EN, yaklaşık 25 milyon m2’yi aşan üre­ti­mi ile sek­tö­rün önem­li oyun­cu­la­rın­dan­dır.


Bİ­EN Sa­tış Grup Baş­ka­nı Me­tin Sav­cı, mar­kay­la il­gi­li ge­rek yur­ti­çi, ge­rek yurt­dı­şı pa­zar­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ni dik­ka­te alan üre­tim ya­ptıklarını dile getirdi. Savcı ‘’Unicera, üretici firmaların o yılın yeni ürünlerini sektör profesyonellerine, mimarlara, müteahhitlere, nihai tüketicilere tanıttıkları önemli bir platformdur. Unicera uluslararası nitelik kazanması nedeni ile üretimlerin yurtdışı müşterilerine de tanıtıldığı, satışının yapıldığı bir fuar olarak önemini her geçen gün artırmaktadır. Biz de bu yıl fuarda 60x120 cm ve 45x90 cm büyük ebatlı ürünler, yeni yer ve duvar karosu koleksiyonları ve seramik sağlık gereçleri alanındaki ürünlerimizle yer alacağız.’’ diye konuştu.


Savcı ‘’Sa­tış ve pa­zar­la­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la ye­ni­lik­çi, di­na­mik ve fark­lı ürün­le­r pa­za­ra su­nu­yo­ruz. Yaptığımız yeni yatırımlar ile Bozüyük karo üretim tesislerimizde bir yıl içinde %75 civarında kapasite artışı sağladık. Bu tesiste daha özellikli ve daha büyük ebat karolar üretilmekte. Full body teknik porselen karolar dediğimiz ve 20 mm kalınlığındaki kırılmaya dayanıklı, derz gerektirmeden döşenebilen karolar da üretilmektedir.. 2016’dan itibaren 60X120 ebadı yeni bir ebat olarak ürün gamımıza girdi. Kalıplı ürünlere bu sene daha çok ağırlık veriyoruz. İşte bütün bu yenilikler fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca Seramik Sağlık Gereçlerinde hijyene ağırlık verilen ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.


Bien bu yıl fuarda 3. Salon 326 no’lu stantta yerini alacak.