Bilecik'teki 33 okul binası yıkılacak!

Bilecik'teki 33 okul binası yıkılacak!Bilecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 32 köy okulu ile Gölpazarı merkezdeki Cengiz Topel okulunun yıkım karan olduğu açıklandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 32 köy okulu ile Gölpazarı merkezdeki Cengiz Topel okulunun yıkım karan olduğu açıklandı. İl Genel Medisi'nin Ağustos ayı toplantılarının son birleşiminde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı köy okulların depreme dayanıklılık durumlarını inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu açıklandı. Rapora göre, il genelinde 32 köy okulu ile Gölpazan merkezdeki Cengiz Topel okulunun yıkım karan olduğu tespit edildi. Komisyonun oybirliği ile aldığı karar neticesinde hakkında yıkım karan olan okulların yıkılması ve hafriyatlarının kaldırılmasının gerektiği belirtilerek, yıkım masraflarının Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden karşılanması, bütçenin yetmemesi halinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2016 yılı bütçesinden karşılanmasına karar verildi. Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların son birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'nun köy okullarının depreme dayanıklılık raporu açıklandı. Rapora göre, 33 okulun yıkım kararı olduğu ifade edildi. Buna göre Merkez ilçede 9, Gölpazarı'nda 5 köy okulu olmak üzere merkezdeki Cengiz Topel okulu, Bozüyük'te 6 köy okulu, Söğüt'te 8, Yenipazar'da 2, Osmaneli ve Pazaryeri''nde l'er okulun yıkım kararı olduğu belirtildi. Ertuğrul Torun başkanlığında, H. Hüseyin Çelik'in başkanvekilliğini yaptığı ve Necati Keser, Ali Şenel, İ. Zeki Uyanık, Haluk Filizli ve Hikmet Turhan'ın üyeliklerinden oluşan komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: "Merkez ilçemizde 38 köy okulunun arasından köy tüzel kisiliei adına kayıtlı olduğu 4 köyün Maliye hazinesine kayıtlı olduğu görülmüştür. 19 köy okulunun ve müştemilatının köy muhtarlıklarının talebi üzerine kendilerine tahsis edildiği, 9 köy okulumuzun yıkım kararı olduğu görülmüştür. Gölpazarı ilçemizde 56 köy okulun tamamının köy tüzel kişiliğine ait olduğu, 2 köy okulunun köy muhtarlığına tahsisli olduğu, Çengeller, Battallar, Sürmeli ve Körpecik köy muhtarlıklarının tahsis talebi olduğu, 5 köy okulumuzun yıkım kararı olduğu, ayrıca Merkez Cengiz Topel okulunun yıkım kararı olduğu ve Gazi Mihal ilköğretim okulunun arsa sorunu olduğu görülmüştür. Bozüyük İlçemizde 25 köy okulumuzun köy tüzel kişiliğine ait diğerleri maliye hazinesine kayıtlı olduğu görülmüştür, 6 köy okulumuz için yıkım kararı alınmıştır. Söğüt ilçemizde 8 adet köy okulunun yıkım kararı olduğu, 4 okulun maliye hazinesine ait diğerlerinin Köy Tüzel Kişiliğine kayıtlı olduğu görülmüştür. Yenipazar İlçemizde 2 köy okulumuzun yıkım kararı olduğu, 1 okulumuzun Maliye Hazinesine kayıtlı diğerlerinin Köy Tüzel kişiliğine kayıtlı olduğu görülmüştür. Osmaneli İlçemizde okullarımızın hepsi Köy Tüzel kişiliğine kayıtlı olup 1 okulumuz hakkında yıkım işlemi vardır. Pazaryeri İlçemizdeki okullarımızdan 4 tanesi Maliye adına kayıtlı, 9 köy okulumuzda Köy Tüzel kişiliği adına kayıtlıdır. 1 okulumuz hakkında yıkım kararı vardır. Köylerimizde yeni okul inşaatı bulunmamaktadır. Hakkında yıkım kararı olan okullarımızın yıkılması ve hafriyatın kaldırılması gerekte olup yıkım masraflarının Milli Eğitim Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesinden karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür." Sakarya Gazetesi