15 / 08 / 2022

Bilge Emir İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Bilge Emir İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet M. Emiroğlu tarafından kuruldu.Bilge Emir İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet M. Emiroğlu tarafından kuruldu.

Bilge Emir İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu taşıt, makine ve tesisleri ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak. 15- Şirket amacını gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 16- Ticari gayesine ulaşmak için, ticari teamüllerin gerektirdiği bilcümle banka muamelat ve taahhütlerini icra etmek veya taahhütlerde bulunmak. 17- Yurtiçi ve yurt dışı bankalar, finans kuruluşları ve aracı kuruluşlar diğer her türlü kuruluşlardan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak bu kredilerle ilgili her türlü teminat ve avalleri vermek her türlü gerçek ve tüzel kişilerden kefaletler almak vermek leasing, factoring işlemleri yapmak menkul kıymet borsalarında menkul kıymet ve diğer kıymetleri almak, satmak bunlar ile ilgili sözleşme ve diğer iş ve işlemleri yapmak taahhütler vermek, vadeli işlem borsalarında her türlü alım satım iş ve işlemi yapmak bunlarla ilgili sözleşmeler imzalamak ve gerekli diğer işlemleri yapmak yurtiçi ve yurt dışı mali, sinai ve ticari kuruluşlara borçlanmak ve bu konularda gerekli kefalet ve diğer gerekli sözleşmeleri yapmak.