Bina cephelerine reklam almak!

Bina cephelerine reklam almak!

Günümüzde reklam mecraları arasında binaların dış cephesi de yer alıyor. Apartman için gelir sağlayan bu uygulama nasıl gerçekleşiyor? İşte bina cephelerine reklam almak için izlenen yol...


Bina cephelerine reklam almak!

Günümüzde reklam mecraları arasında binaların dış cephesi de yer alıyor. Apartman için gelir sağlayan bu uygulamada binanın dış cephesi açık hava reklamcılığı yapan firmalar tarafından kiralanıyor. 


Apartman yönetimi internet ya da gazete aracılığıya binayı direkt de pazarlayabiliyor. Reklam ajansları, apartman sahipleriyle 1-5 yıllık kira kontratları imzalıyorlar. 


Eğer kiraya verilecek bina merkezi konumda ve iyi bir yerdeyse sözleşmenin süresi genelde kısa oluyor. 


İstanbul Büyükşehir İmar Yönetmeliği kapsamında binaların cephelerine reklam verilmesi ile ilgili hususlar şu şekilde açıklanıyor:


BİNA DIŞ CEPHELERİ 

MADDE 8 : Bina Dış Cepheleri; Binaların yol, meydan, Kadastral Parseline ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir. 

 

Dış görünüş itibariyle kent estetiğini olumsuz etkileyen (Hakkında yıkım kararı bulunmayan) binaların onarımına teşvik amacıyla, kurulacak iskele yüzeyinin tamamı reklam amaçlı kullanılabilir. 

 

Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; Ana arter ve meydanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ nin, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi’nin, söz konusu güzergahtaki reklam yoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu v.b. etkenler göz önünde bulundurularak izin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir. Ürün mesajı, cam giydirmeli cephe yüzeyinin %50’sini geçemez. 

 

Ticaret ve sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, mimari özellikleri göz önünde bulundurularak, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir.Reklam alanı olarak kullanılamaz. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez. 

 

Bina dış cephelerindeki tanıtım tabelaları ile ilgili uygulama kriterleri 11. Madde de belirtilmiştir. 


MADDE 11 : İmar planlarında Konut, Konut+ Ticaret ve Ticaret fonksiyonunda kalan binaların cephelerine konulacak tanıtım ve reklam öğelerini kapsar. 

 

11.1. KONUT ALANLARI 

İmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. 

 

Ancak İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir. 

 

11.2. KONUT+TİCARET ALANI 

Zemin katı ticaret birimi veya birimleri, üst katları konut olarak kullanılan yapılarda, zemin katta uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir. 

 

Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır. 

 

Zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin tanıtıcı levhaları, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde 1. kat pencere altı, parapet yüzeylerine konulabilir. 

 

Konut+Ticaret alanlarında bulunan binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına reklam ve tanıtım uygulamaları konamaz. 

 

Ön bahçe nizamlı yapılarda yer alan ticaret birimlerinin tanıtım panoları; Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde, en fazla 2.00 metre yüksekliğinde, 1.50 metre eninde, 0.30 metre et kalınlığı ebatlarında olması, kendi parsel sınırları içerisinde kalması ve kaldırıma taşmaması kaydıyla konulabilir. 

 

Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği, yaya kaldırımını aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt. genişliğinde, tente renkleri cadde bazında İlgili Belediyece belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır. 

 

Asma kat alın yüzeyleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde tanıtım amaçlı 

kullanılabilir. 


11.3. TİCARET ALANI 

İmar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda üst katlarına tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. 

 

Zemin katta uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin 

verilebilir. 

 

Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği yaya kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt., tente renkleri cadde bazında İlgili Belediyece belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır. 

 

Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu koyabilirler. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüş verdiği tasarım uygulaması konulabilir. 

 

Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü tasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler. 

 

Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler, reklam tabelası koyamazlar. 

 

Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında  uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım panosu koyabilirler. 

 

Kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile bahçe içine tanıtım panosu konulabilir. Zeminde tabelanın konulacağı yer, parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının kendisinden tabela yüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutları ve konumlandırılacağı yer ilgili belediyesince belirlenir.) Tanıtım panosunun ölçüleri; maksimum yükseklik; 3.00 mt., maksimum en; 2.00 mt., maksimum et kalınlığı; 0.40 mt. olabilir. 

 

Ticaret Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz. 

 

Ticaret Alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami 1,00 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez. 


İmar kanunu bina cepheleri!