Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır? Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Bina enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketim ve karbon salınım sınıfını gösteren belgeye deniyor. Peki enerji kimlik belgesi alabilmek için nereye başvurmak gerekiyor? Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Bina Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın Enerji Performansını gösteriyor ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alıyor. A verimli binayı, G ise verimsiz binayı sembolize ediyor. Bir bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa C enerji sınıfını alıyor. Eğer olması gereken standartlardan daha iyi bir yapı ise B ve A enerji sınıflarını alabiliyor.  Yani C enerji sınıfı binanın olması gereken azami standartları sağladığını gösteriyor. Bu uygulamanın dışında kalan binalar aşağıda yer alıyor..


Bina enerji Kimlik Belgesi kullanıması gerekmeyen binalar..

-Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 

-Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, 

-Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, Seralar, Atölyeler, 

-Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, 

-Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar. 


Yukarıda belirtilen binalar dışında tüm binalarda enerji kimlik belgesi alınması gerekiyor. Peki, enerji kimlik belgesi nereden alınır?


Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır?

Yeni yapılar için EVD şirketleri tarafından eğitilmiş ve EKB Uzmanı olarak yetkilendirilmiş proje müellifi olarak görev yapmakta olan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları enerji kimlik belgesi (EKB) düzenleyebiliyor. Mevcut yapılarda ise  için enerji kimlik belgesi düzenleyecek kurum Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketinden bina enerji kimlik belgesi alınabiliyor.  


Sahte bina enerji kimlik belgesine dikkat ediniz..

Mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek için enerji verimliliği danışmanlık şirketi yetkisi alınması gerekiyor.  Yeni binalara EKB düzenlemek için yetkilendirilmiş uzmanlar mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenleyemiyorlar.  Ancak bilgi eksikliğinden veya kasıtlı olarak yetkisiz kişiler tarafından mevcut binalar için düzenlenmiş enerji kimlik belgeleriyle karşılaşılaşılabiliyor. Bu belgeler geçersiz sayılıyor ve yetkili kurumlar tarafından kabul edilmiyor. 


Bu konuda hassas olmanız gerekiyor enerji kimlik belgesi almak için görüştüğünüz kurumun yetkilerini muhakkak kontrol etmeniz size fayda sağlıyor. Mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesini, yeni binalar için ise EKB Uzmanı  belgesini sorgulamayı ihmal  etmemeniz gerekiyor. 


Bina enerji kimlik belgesi nasıl alınır ?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

pus