Bina inşaatlarına ses izolasyonu şartı getiriliyor!

Bina inşaatlarına ses izolasyonu şartı getiriliyor! Bina inşaatlarına ses izolasyonu şartı getiriliyor!

Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla bina inşaatlarına ses izolasyonu şartı getiriliyor. Yeni yönetmelik taslağına göre; tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlarda kullanılacak tüm malzemelerde, yalıtım özelliği zorunlu olacak.


Gürültü kirliğine karşı yeni yaptırımlar yolda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binalara ses yalıtımıyla ilgili yeni zorunluluklar getirmeye hazırlanıyor. Vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen cadde ve komşu gürültüsü gibi etkenlerin en aza indirilmesi için yeni yönetmelik taslağı hazırlandı.


Taslağa göre; binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlarda kullanılan tüm malzemelerde “ses yalıtım” özelliği dikkate alınacak. Belirlenecek standartlar, yönetmelik yayımlandıktan sonra inşa edilecek binaların tamamında zorunlu olacak.


HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili kamu kurumları, malzeme üreticileri, meslek odaları ve akademisyenlerin görüşleri alınarak, süreç son aşamaya getirildi.


Taslakla; konut, okul, işyeri gibi binalarda vatandaşların konfor şartlarının iyileştirilmesi, trafik, motor sesi gibi gürültü kirliliğini oluşturan etmenlere maruz kalmalarının önlenmesi amaçlanıyor. Yönetmelikte yer alacak standartlar, yeni yapılacak binaların tamamında zorunlu olacak. Mevcut yapılarda ise bu standartlar isteğe bağlı uygulanabilecek.      


YAŞAM KALİTESİ SAĞLAR

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, bazı düzeltmelerle birlikte yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri konusunda yol gösterici bir yönetmelik ve kılavuzun ülkemiz mevzuatına girmesinin önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.


Ertuğrul Şen, yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmemesinin planlandığını belirtti. Yönetmelik taslağının yepyeni bir ufuk açacağını dile getiren Şen, “Yönetmelik, gelişmiş ülkelerdeki yaşam alanlarını elde etmemiz ve yaşam kalitemizi artırmamıza imkan verecektir” diye konuştu.


YÖNETMELİKTE NELER VAR?

  Yeni düzenlemeyle, binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için artık bölgesel gürültü haritaları ve binanın bulunduğu çevre dikkate alınacak.    Kullanılacak malzemeler mekanın fonksiyonuna uygun seçilecek.    Eğitim binaları gibi yapılarda, iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için uyulması gereken tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim kuralları düzene girecek.    Bina kullanımı esnasında otoyol gibi binaların dışından veya komşu, asansör, kazan dairesi gibi bina içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzuruna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkileri en aza indirilecek.    Akustik proje ve raporlar,  yönetmeliğe göre uygun sertifika programlarında yetkilendirilen, meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip akustik uzmanlığına haiz mühendis ve mimarlar tarafından düzenlenebilecek.   Projeler, yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse, yapı ruhsatı verilmeyecek.


 


Karar