Bina kat yüksekliği hesabı!

Bina kat yüksekliği hesabı! Bina kat yüksekliği hesabı!

İmar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtiliyor. İşte bina kat yüksekliği hesabı...Bina kat yüksekliği hesabı!

İmar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmek kapsamında madde 29'da açıklanıyor.


Binada kat yüksekliği aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunuyor. İmar planına göre genişliği:


7,00 metreye kadar olan yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla,


7,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 3'den fazla,


10,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 5'den fazla,


12,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 6'dan fazla,


15,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 7'den fazla,


18,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 8'den fazla,


20,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 10'dan fazla,


25,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 12'den fazla,


30,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 15'den fazla,


35,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 18'den fazla,


40,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 20'den fazla,


50,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 25'den fazla, olamıyor.


Ancak 10,00 metre ve daha geniş yollarda 3,00 metreden fazla ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde fazladan her 2 metrelik ön bahçe mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapılabiliyor. Kat adetleri binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanıyor. 


Genel olarak kat yükseklikleri; ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4,50 metre, diğer katlarda 3,80 metre, konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4,00 metre, diğer katlarda 3,20 metre kabul ediliyor.


Binada kot 1 ne demek?