Bina ruhsatı nasıl alınır?

Bina ruhsatı nasıl alınır?Bina ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için alınması gerekiyor. Peki bina ruhsatı nasıl alınır? Bina ruhsatı nereden alınır?


Bina ruhsatı nasıl alınır?

Bina ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilen izin olarak tanımlanıyor.


İmar Kanunu gereğince, ruhsatsız olarak yapılabilecek binalar hariç tüm yapıların inşaat çalışmalarına başlanmadan önce, ruhsatın alınması gerekiyor.


Yukarıda da görüldüğü üzere bina ruhsatı belediyeden veya valiliklerden temin ediliyor. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler şu şekilde sıralanıyor.


Bina ruhsatı için gerekli belgeler:

-  Dilekçe

-  Taahhütname

-  Tapu Senedi

-  Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiğinde)

-  Mimari proje

-  Statik proje

-  Elektrik, mekanik tesisat projeleri 

-  Çevre ve peyzaj projeleri

-  Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

-  Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler 


İmar yönetmeliği gereğince inşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendiriliyor. 


Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenileniyor. 

Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapıyor. Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunlu oluyor.


Yapı ruhsatı yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com