Binada oturma dönemi kapanıyor

Binada oturma dönemi kapanıyor


Maliye Bakanlığı, emlak alım satımlarının gerçek değerinden gösterilmesi için harç oranlarını düşürüyor.


Yeni düzenlemeye göre ruhsatı olmadığı için arsa vergisi ödeyen binalardan da bina vergisi alınacak.

Yeni Gelir Vergisi Kanun Taslağı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Maliye Bakanlığı bürokratları, taslakta yer alan kentsel rantların vergilendirilmesinin altyapısını oluşturacak diğer düzenlemeler için de harekete geçti. Bu çerçevede Harçlar Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı. Halen gayrimenkul alım satımlarında, alıcı ve satıcının her birinden ayrı ayrı olmak üzere yüzde 1,5 oranında tapu harcı alınıyor.

TAPU HARCI DÜŞÜRÜLECEK

Harç oranının yüksek olması da emlak alım satım bedellerinin, tapuda düşük gösterilmesine yol açıyor. Kanun gereği, tapuya bildirilen değer, emlak vergisine tâbi değerlerden daha düşük olamıyor. Emlak alım satımlarının çok büyük bölümünde de tapuya alım satım bedeli olarak emlak vergisine tâbi değer bildiriliyor. Yapılan araştırmalara göre, harcı da genellikle emlağı satın alan kişi ödü-yor. Harçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile yüzde 3'lük oran, yüzde 1'e indirilecek. Yeni oran, vergisel hesaplamalar sonucunda az ihtimal de olsa yüzde 1,5 şeklinde de belirlenebilecek.

RUHSATSIZ BİNALARA VERGİ

Bakanlığın düzenlemesine göre, emlak vergisi hesaplamalarında, ruhsat yerine fiili durum belirleyici olacak. Ruhsat alınmadığı için tapu kayıtlarında arsa olarak görülse bile binalardan bina vergisi tahsil edilecek. Üzerinde 5 katlı, 10 katlı lüks binalar da bulunsa, iskan ruhsatı alınmayan yerlerden halen arsa vergisi alınıyor. Yeni düzenlemede, üzerinde gecekondu da olsa, lüks bina da olsa bu tür yerlerden arsa yerine bina vergisi tahsil edilmesi öngörülüyor.

BİNALAR YASALLAŞACAK

Turyap Emlak pazarlama sorumlusu Ozan Küçük, yasa değişikliğinin amacının emlak alım satımındaki ve vergilendirilmesindeki kaçağı önlemek olduğunu belirterek, 'Bu değişikliklik mevcut durumda ruhsatsız olan binaları yasal hale getirebilir. Tapu araştırmasını yapacak, ruhsatsız binaları tespit edecek. Ya tapu çıkaracaklar, ya yıkım olacak. Yıkım ihtimali de düşük olduğuna göre binaları yasal şekile getirip vergisini alacaklar. Bunun da kısa sürede yapılması zor' dedi.


Çarpıklık giderilecek


Emlak vergisinde takdir komisyonlarının yapısı yeniden düzenlenecek. Maliye Bakanlığı da değer tespitlerinin içinde aktif şekilde yer alacak. Aynı cadde ya da sokağın bir tarafında metrekare birim değeri 500 YTL olarak belirlenirken, söz konusu tutar, sokağın diğer yanında 50 YTL olabiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle değer tespitleri için daha objektif kriterler getirilecek. Bu kapsamda, değer tespiti yapılan bölgede, banka ipoteği varsa, o ipotekteki kayıtlı değere de bakılacak


Bakanlık emlak envanteri çıkaracak


Bu arada Maliye Bakanlığı, kentsel rantların vergilendirilmesine dönük olarak Maliye Bakanlığı, belediyelerle ortaklaşa olarak Türkiye'nin emlak envanterini çıkaracak. Sayım rakamlarına göre, Türkiye'de 18 milyon dolayında bina görülüyor. Ancak Maliye Bakanlığı'nın inşaat ve iskan ruhsatları ile diğer veriler üzerinden yaptığı tespitlere göre bu sayı 20 milyonu aşıyor. Bakanlık, envanter çalışmasıyla, Türkiye'deki bina sayısını daha sağlıklı şekilde ortaya koyacak. Bunun yanı sıra, bina envanteri ile kentsel rantların sağlıklı bir şekilde vergilendirilmesinin altyapısı da kurulmuş olacak.


Yeni Şafak