Binalarda ısı yalıtımı zorunlu oluyor

Binalarda ısı yalıtımı zorunlu oluyor

Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Kubilay Ulu, 1 Kasımdan itibaren yürürlüğe girecek ''Isı Yalıtımı Yönetmeliği'' sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını belirtti.Ulu, yazılı açıklamasında, binalarda ısıtma amaçlı kullanılan enerji
miktarını azaltarak tasarruf sağlamayı hedefleyen, uygulamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen "TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği"nin yenilendiğini ve 1 Kasımdan itibaren uygulamaya geçileceğini bildirdi.


Ulu, yönetmelikle yeni binaların ısı yalıtımı projelerinin, mevcutlardaki
tadilat ve ilave kısımların TS 825 standardına göre yapılmasının, böylelikle
enerjinin verimli olarak kullanımının sağlanacağını kaydetti.
Yeni standartla, merkezi ısıtma sistemi dışındaki, kat kaloriferi ile
lokal ısıtılan yapılarda ara kat döşemeleri ve duvar bölmelerinin de yalıtılması gerektiğini ifade eden Ulu, ayrıca yalıtımlı camların kullanımının da zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Ulu, pencere değişiminden ısı yalıtımına kadar tüm tadilatların standarda
uygun olması zorunluluğunun getirilmesinin hem sektör hem de tüketiciler için çok önemli gelişme olduğunu, bir taraftan sektör büyürken diğer taraftan tüketicilerin standartlara uygun ürün ve sorunsuz uygulamalara kavuşacağını vurguladı.

Eski "TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği" gereğince, ısı yalıtımının 2000
yılından bu yana zorunlu olmasına rağmen, uygulamada sıkıntı yaşandığını
anımsatan Ulu, şunları kaydetti: "Yeni yönetmelikle ülke ekonomisi de büyük kazanç sağlayacak. Çünkü ülkemizdeki yaklaşık 17 milyon konutun yüzde 90'ının hala yalıtımsız olması nedeniyle, her yıl 7,5 milyar doları havaya savuruyoruz. Oysa toplam bina maliyetinin sadece yüzde 3-5'i arasındaki maliyetle uygulanabilecek yalıtımla ısıtma ve soğutma giderlerinde yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkün. Üstelik yalıtıma yapılan yatırım sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde amorti edilebiliyor, bina ömrü boyunca da tasarrufa imkan yaratıyor."
-YENİ YÖNETMELİK-
"TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği", binaların uygun ısı yalıtımı
özelliklerine göre inşa edilmesi için gerekli şartları ve enerji ihtiyacının
hesaplanması sırasında kullanılacak hesap metodu ile değerlerini yeniden
düzenliyor.

Yeni yönetmelikte binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve
ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılacak. Yönetmelik kapsamında, aylık ortalama dış sıcaklık değerleri meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda yenilendi ve bu doğrultuda özellikle soğuk bölgelerde ısı yalıtım levhalarının kalınlıkları artırıldı. Artık binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamayacak.