Binaya iskan nasıl alınır?

Binaya iskan nasıl alınır?

Binalara alınması gereken iskan belgesi; Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belge iskan belgesi olarak tanımlanıyor. Peki binaya iskan nasıl alınır?


Binaya iskan nasıl alınır?

Binalara alınması gereken iskan belgesi; Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belge olarak karşımıza çıkıyor.


Nasıl alınır?

Binalara iskan raporu alınması için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile ilgili Belediyeye başvurması gerekiyor. Belediye yapılacak başvuruda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekiyor.


Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,

Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 

Dış Kanal Belgesi (İZSU), 

Telekom Olur Yazısı,

Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 

Cephe fotoğrafları – 13 18 cm,

Emlak /Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

Proje Müellifleri Raporu, 

Tapu kaydı bilgileri.


Eğer söz konusu yapı asansörlü ise;

Asansör firmasından; TSE Belgeleri,

Garanti Belgesi,

Mühendislerin SMM Belgeleri,

Muayene Raporu – 4 adet

Muayene fişi,

Uygulama projeleri,

Sığınak Raporu,

Yangın Tesisat Raporu.


Yukarıdaki belgelerle başvuru yapılmasının ardından; Yapı Kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. 


Söz konusu binanın herhangi bir eksikliğinin olmaması halinde, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. 


Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.Kısmi iskan alınabilir mi?