Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki 5 dükkan ihale edilecek!

Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki 5 dükkan ihale edilecek!Yolcu peronları ve otoparkın yanı sıra yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte sosyal donatıların yer aldığı yeni şehirlerarası otobüs terminalindeki 5 işyeri açık arttırmayla ihaleye çıkacak.


Yolcu peronları ve otoparkın yanı sıra yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte sosyal donatıların yer aldığı yeni şehirlerarası otobüs terminalindeki 5 işyeri açık arttırmayla ihaleye çıkacak.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca Bingöl Merkez Simani Mahallesi Et Balık Kombinası Müdürlüğü karşısında 27 bin 416 metre kare alan üzerinde inşa edilen ve 27 perondan oluşan Bingöl Şehirlerarası otobüs terminalindeki 5 işletme kiraya verilmek üzere açık arttırma suretiyle ihaleye çıkacak.


DAHA ÖNCE 35 İŞLETME KİRAYA VERİLDİ


Geçtiğimiz yıl açılması beklenilen ve olumsuz bir takım gelişmelerden dolayı hizmete sunulamayan şehirlerarası otobüs terminali daha önce üç kez ihaleye çıktı. İlk iki ihalede bir bütün olarak ihale edilen terminal için talipli çıkmadı. Encümen kararıyla üçüncü kez ihale çıkan terminal bu kez işletmeler halinde kiraya verildi. 40 işletmesi kiraya verilen terminalde kalan 5 işletme de açık arttırma usulüyle ihale edilecek.


İhale, 21 Şubat 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 3 yıllığına kiraya verilecek işletmeler için geçici teminat tutarı 324 ila 864 TL arasında belirlendi.


ARANACAK ŞARTLAR


İhaleye katılmak isteyende şu koşullar aranacak; “Yasal İkametgâhın olması, Nüfus cüzdan Fotokopisi, İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, idare tarafından işyeri bazında hazırlanan teknik şartname doğrultusunda ihaleye katılacaklardır.  Gerçek veyahut tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Odaya kayıtlı olduklarına dair alınmış Oda kayıt belgesi. Tüzel kişi olması durumunda oda kayıt belgeleri ve imza sürgüsünün aslı. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sürgüleri istekliler adına vekâletten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâletten iştirak edenin Noter tasdikli imza sürgüleri. Bingöl Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı ( ilişiksiz belgesi )  Ortak girişimlerde her ortak için ayrı ayrı olmak üzere istenilen belgelerin sunulması zorunludur.  İdari ve Teknik şartname Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülür ve temin edilir. İhalenin yapılıp yapılmaması ve uygun bedelin tespitinde ihale komisyonu yetkilidir.”


Bingöl Online