Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Yıldırım tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 11 Haziran 2014 tarihinde Üsküdar, Bahçelievler Mahallesi, Doktorlar Sitesi'nde kuruldu.

Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Muhammet Yıldırım tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu. 


Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde kendisine ait binalar yapmak veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan Her türlü inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.       Yurt içinde ve yurt dışında Her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.      Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n -    Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-    Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler,plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri , arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. ö.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, ,Mendirek (Dalgakıran) denizde dolgu ve hafriyat (Tarama) iskele verıhtımlar, su alma ve deşarz boru hatları su içersinde kablo hatları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere karada ve denizde her türlü inşaat işleri havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. p.Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.     Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir. Ancak sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret bakanlığından gerekli iznin alınması lazımdır.


Birleşim Deniz İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı, Doktorlar Sitesi, A-16 Blok, İçk.17.