09 / 08 / 2022

Black Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!


Black Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de Hasan Türkeri tarafından kuruldu.Black Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de Hasan Türkeri tarafından kuruldu.

Black Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi konusu:
1. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eglence yerleri kurmak, isletmek, isletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2.Turzime yönelik her türlü ekipmanların alımını , satımını , ithalatını ihracatını yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dısında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dısında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 4. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmus acentelere ortak olmak. 5. Sirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve isletmesini yapar 6. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satısının yapılabilecegi tesisleri kurar, isletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapar. 7. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satısını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dagıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel isletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 8. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulasım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satıs yerleri açmak. 9. Her türlü gemi ve yat isletmeciligi yapmak, gemi ve yat kiralamak. 10. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 11. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 12. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile sehir içi, sehirlerarası ve uluslararası yolcu tasımacılıgı yapmak. 13. Ögrenci ve personel tasımacılıgı yapmak. 14.Konusu ile ilgili gerek mevcut gerekse çıkarılacak tesvik hükümleri geregince yatırımlara girmek. Yerli ve yabancı kurumlardan kredi taleplerinde bulunmak. 15.Konuları ile ilgili yerli yabancı gerçek ve tüzel kisilerle isbirligi yapmak, konsorsiyumlar tesis etmek, baskaları tarafından kısmen veya tamamen yüklenilmis isleri devir almaya, yeni sirketler kurmaya, kurulmus sirketlere istirak etmeye, yurtiçinde ve yurtdısında uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı veya teminatsız, istikrazlar akdetmek, her nevi nakit ve kefalet kredileri almak ve gerektiginde, sirketin menkul ve gayrimenkul rehin vermek, ipotek etmek, karsılık göstermek. 16.Konuları ile ilgili her türlü izin müsaade, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı ve emsallerini dogrudan dogruya edinmek. Baskalarından devir almak, namına tescil ettirmek ve devretme. Yurt içi ve yurt dısı fuarlarda teshir, tanıtma ve ihalelere istirak etmek. 17.Sirketin konusuna giren bütün islerle ilgili yatırımlara yapabilir, ithalat, ihracat ve imalat yapabilir. 18.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir