27 / 05 / 2022

Blue Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!


Blue Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi Sarıyer'de Hasan Türkeri tarafından kuruldu.Blue Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi Sarıyer'de Hasan Türkeri tarafından kuruldu.

Blue Barn Turizm Otelcilik Anonim Şirketi konusu:
1. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2.Turzime yönelik her türlü ekipmanların alımını , satımını , ithalatını ihracatını yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 4. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 5. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar 6. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 7. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 8. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 9. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 10. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 11. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 12. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 13. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 14.Konusu ile ilgili gerek mevcut gerekse çıkarılacak teşvik hükümleri gereğince yatırımlara girmek. Yerli ve yabancı kurumlardan kredi taleplerinde bulunmak. 15.Konuları ile ilgili yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, konsorsiyumlar tesis etmek, başkaları tarafından kısmen veya tamamen yüklenilmiş işleri devir almaya, yeni şirketler kurmaya, kurulmuş şirketlere iştirak etmeye, yurtiçinde ve yurtdışında uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı veya teminatsız, istikrazlar akdetmek, her nevi nakit ve kefalet kredileri almak ve gerektiğinde, şirketin menkul ve gayrimenkul rehin vermek, ipotek etmek, karşılık göstermek. 16.Konuları ile ilgili her türlü izin müsaade, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı ve emsallerini doğrudan doğruya edinmek. Başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek ve devretme. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir, tanıtma ve ihalelere iştirak etmek. 17.Şirketin konusuna giren bütün işlerle ilgili yatırımlara yapabilir, ithalat, ihracat ve imalat yapabilir. 18.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Adres: Rumelihisarı Mah.Hisarüstü Nispetiye Cad.No:119a Sarıyer