BMS44 Geri Dönüşüm Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


BMS44 Geri Dönüşüm Hizmetleri Limited Şirketi bugün Arnavutköy'de 700 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Akyüz tarafından kuruldu.BMS44 Geri Dönüşüm Hizmetleri Limited Şirketi bugün Arnavutköy'de 700 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Akyüz tarafından kuruldu.

BMS44 Geri Dönüşüm Hizmetleri Limited Şirketi konusu: 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-Geri Dönüşüm a- Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı b- Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak, ve bunları yan mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek c- Plastikten mamul ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması d- Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması e- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı f- Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi sokum işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması g- Hurda metal, kağıt, cam, plastik vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı h- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak.ı eşyası, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı ı- Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak j- Demir, çelik, boş LPG tüpleri, plastik, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko, makine, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi yada soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan, klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi oOve bu hizmetin karşılığında kiralanması k- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek I- Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak. m- Hurda kağıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kağıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek n- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı Oo hükümleri çerçevesinde, atık kağıt, ambalaj vesair Omaddeler kağıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri okurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ( ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek) o- İmal ettiği ürünlerin ticaretini, ihracatını yapmak, satmak. - İştigal mevzuuna giren veya bu işlerle ilgili bulunan mamul, hammadde, yardımcı omadde, malzeme, makina, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal, ithal, ihraç ve her türlü dahili ticaretini yapmak. İştigal mevzuuna giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt, işlerini yapmak


Adres:Hastane Mah.Ayasofya Cad. Bayburt Inşaat Apt.No:97/3 ARNAVUTKÖY