Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Levent Batu Karasu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 31 Mart'ta Kanlıca, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kuruldu.Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Levent Batu Karasu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 31 Mart'ta Kanlıca, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kuruldu.


Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 2-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzeri gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir. 3- Gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işlerine aracılık edebilir  ve komisyonculuk işlerini yapabilir. Bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi, yut dışı bayilik, ortaklık ağlarını kurabilir, organizasyonları yapabilir. Bu konularda kamu, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılacak ihalelere katılabilir,  ihaleleri alabilir,  ihale konularını yapabilir,  yaptırabilir,  devredebilir. 4- Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için  yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya   kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.  5-Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, restorasyon, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak.  6- Türkiye Hudutları dahilinde bilumum Gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek ve  kiralamak. Bunları devir teruğ edebilir. Kısmen veya tamamen kira ile tutabilir veya kiraya verebilir. Ayrıca menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü intifa, irtifak hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklar ile ilgili her türlü intizamı ve tasarrufu yapabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri şirket dışında her türlü kişilere, kuruluşlara bankalara, resmi, özel ve tüzel kişilere ipotek altına aldırabilir, teminat olarak verebilir, başkalarına ait her türlü gayrimenkulleri ipotek altına alabilir, her türlü ipotekleri tadil ve fek edebilir, her türlü gayrimenkulü satabilir, tapu işlemlerinde itiraz ve tevhid yapabilir. 7-Şirket Yurt içinde ve yurt dışında her türlü Çarşılar, alışveriş merkezleri, (AVM) İş hanları, marketler, süper marketler, mağazalar,  kurabilir, zincir oluşturabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya  verebilir ve alt kiracılar tesis edebilir, işletebilir ve inşaatlarını yapabilir. bununla ilgili olarak gerekli altyapı ve üst yapı sistemlerini kurabilir, gerekli olan madde ve  malzemelerin alımını satımını, ithalatını, ihracatını  yapabilir. 8-Şirket işletmeciliğini üstlendiği ve kiraladığı sitelerin, konutların ve iş yerlerinin buralardaki sosyal tesislerin, (Havuz, Güzellik salonlarının saunaların ve spor komplekslerinin, Oyun komplekslerinin, sinema ve tiyatro salonlarının, cafe, büfe ve eğlence yerlerinin) işletmeciliğini yapmak,  kiralamak ve kiraya vermek. 9- Hazır inşaatı tamamlanmış Çarşıların, turistik tesis, hotel motel tatil köylerinin işyerlerinin satın alınması, kiralanması, işletilmesi sahip olduğu taşınmazların üzerine ipotek tesis edilmesi her türlü taşınmazların kara deniz hava nakil vasıtalarının demirbaş döşeme makine ve teçhizatın satın alınması kiralanması kiraya verilmesi Leasing yoluyla satın alınması satış vaadi senediyle satın alınması satılması 1


Boa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kanlıca, Halide Edip Adıvar Caddesi, No:38 Daire:2 Rasimpaşa Apartmanı