Bodrum'da 37.5 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

Bodrum'da 37.5 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul! Bodrum'da 37.5 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

Muğla İli, Bodrum İlçesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 37 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkuller için birinci satış günü 25 Nisan olarak belirlendi. 


Muğla İli, Bodrum İlçesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 37 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 771 Ada, 8 Parsel, ÇARŞI Mahallesinde, borçlu adına tam hisse ile kayıtlı avlulu kargir bina. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 07/11/2016 tarih ve 25668 sayılı yazı ve eki ile gelen imar durum bilgilerine göre; Sit Karakteri:III. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Sit, Bölgesi: Kısmen kentsel tasarım alanı 2'nin içerisinde olup Taks:0,60, Kaks:1,20 yoğunluklu zemin kat ticaret, üst kat konut alanında kaldığı, Kentsel sit alanı imar planı uygulama tablosunda bu parselin 7 ve 16 nolu parseller ile birlikte birleştirilmesinin önerildiği. Parsel içerisinde 229 nolu tescilli bina bulunduğundan MKVKBK onaylandıktan sonra yazılı nizamda inşaat yapılabileceği, Taşınmaz toplam 156,60 metrekare yüzölçümlüdür. 

Kıymeti : 13.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 548 Ada, 50 Parsel, YOKUŞBAŞI Mahalle/Köy, Filiz Çıkmazı Mevkiinde, borçlu adına tam hisse ile kayıtlı Narenciye Bahçesi niteliğindeki taşınmaz. Taşınmaz Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, elektrik, telefon, ulaşım ve Belediyenin mevcut tüm alt yapı (Şebeke suyu, sokak aydınlatması, çöp toplama hizmetleri, kanalizasyon gibi) hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 757 Ada, 6 Parsel, KUMBAHÇE Mahallesi, borçlu adına tam hisse ile kayıtlı Avlulu Gazino Binası. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 07/11/2016 tarih ve 25668 sayılı yazı ve eki ile gelen imar durum bilgilerine göre; Sit Karakteri: III. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Sit, Bölgesi: kısmen kentsel tasarım alanı 2'nin içinde olup, Taks:0,60, Kaks:1,20 yoğunluklu zemin kat ticaret, üst kat konut alanında kaldığı, Parsel içerisinde 186 Nolu tescilli bina bulunduğundan MKVKBK onaylandıktan sonra yazılı nizamda inşaat yapılabileceği, Kentsel sit alanı imar planı uygulama tablosunda bu parselin 5 ve 26 nolu parseller ile birlikte birleştirilmesinin önerildiği, 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve ilave İmar Planından çoğaltılarak parsellerin yeri işaretlenip plan hükümleri yazı ekinde dosyaya sunulmuştur. 

Kıymeti : 9.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 758 Ada, 8 Parsel, YALIKAVAK Mahalle/Köy, Kayacık Mevkiide, borçlu adına tam hisse ile kayıtlı, arsa niteliğindeki taşınmaz. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 07/11/2016 tarih ve 25668 sayılı yazı ve eki ile gelen imar durum bilgilerine göre; Yalıkavak Revizyon+İlave 1/5000 Ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 Ölçekli uygulama imar planlarının, Muğla 2.İdare Mahkemesinin 22/12/2015 tarih ve 2015/1328 sayılı kararı ile iptal edildiğinden imar durumu hakkında bilgi verilemediği belirtilmiştir. 

Kıymeti : 5.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3531 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019