Bodrum'da 38.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Bodrum'da 38.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Bodrum'da 38.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Kızılburun Mevkii'nde yer alan tarla niteliğindeki gayrimenkul 38 milyon 762 bin 500 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Kızılburun Mevkii'nde yer alan tarla niteliğindeki gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 38 milyon 762 bin 500 TL bedel isteniyor. 

Tapu Kaydı : MUĞLA İli, BODRUM İlçesi, GÜNDOĞAN Mahallesi, KIZILBURUN Mevkii, 614 ADA, 1 PARSEL (ESKİ:485 PARSEL) sayılı TARLA niteliğindeki taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu parsel, Gündoğan Mahallesinde Kızılburun Caddesinin Sahil Sitesi önünden Billurkent Sitesine kıvrılan yolun doğu istikametinden denize doğru inen yolun aşağısında kalan, etrafı demir çitle çevrelenmiş parseldir. Parsel,denize paralel şekilde uzanmakta olup, denize yaklaşık 160 metre cephesinin bulunmaktadır. Parsel denize doğru azalan bir eğime sahiptir. Keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde ekonomik değeri bulunmayan betonarme, eski, kaba inşaat durumunda yapının yer aldığı görülmüştür. Parsel çevresinde konut amaçlı lüks sitelerin yer aldığı, son yıllarda çevrede yapılan lüks rezidans tarzı inşaatlarla bölgenin değerinin arttığı, taşınmazın belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalanan bölge içerisinde olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 38.762.500,00 TL
1. Satış Günü : 18/04/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 16/05/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.08/03/2019