Hatay Dörtyol'da 14,7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay Dörtyol'da 14,7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!Dörtyol İcra Dairesi Müdürlüğü, Hatay Dörtyol 2665 parselde yer alan arsa ve üzerindeki müştemilatları 14 milyon 689 bin 723 TL'ye icradan satışa çıkardı...


Dörtyol İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Hatay ili, Dörtyol ilçesi, 2665 parselde yer alan arsa ve üzerindeki müştemilatları 14 milyon 689 bin 723 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 26 Haziran 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. DÖRTYOL İCRA DAİRESİ
2018/3779 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Hatay İli, Dörtyol İlçesi, 2665 Parsel, Beyler Yurdu Mevkii olarak bilinen ve E-5 karayoluna cepheli ,Dörtyol ilçesinden  Adana  istikameti yönünde E-5 karayolu üzerinde ilerledikten sonra Deli Çay köprüsünü geçtikten sonra yaklaşık 530 metre ilerde yolun sonunda yola cepheli konumdadır. Altun Gıda Fabrikası ile Ender Pen Fabrikasının çapraz yolu karşısında konumludur.Taşınmaz tapu kayıtlarında arsa olarak geçip zemin itibarı ile taşınmaz içerisinde 2 Adet Depolama binası bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde borçlu Gübre Tarım Ürn. Nak. Şirketinin 132399/725825 ve 596426/728825 olmak üzere iki adet hissesi mevcuttur bu hisse taşınmazın tamamına 1/1 karşılık gelmektedir.Taşınmaz zemininde 2 adet depolama amaçlı yapıdan parselin doğusunda ana yola yakın kısımda bulunan 1. depo yaklaşık 7234,00 m2 alana sahip olup 3 önde ,3 arkada olmak üzere 6 adet her biri yaklaşık 1205,0 m2 lik depo bölümleri mevcuttur.1.deponun arkasında ,parselin batı tarafında 2. depo bulunmakta olup bu depo yaklaşık 4733,00m2 alana sahip olup içerisinde her biri 1183,0m2 olmak üzere 4 adet depo bölümü mevcuttur her iki deponun etrafı 8 metre yüksekliğinde beton duvar ile çevrilidir ,ayrıca bu duvarların üzerinden itibaren 5 metre yüksekliğinde çinko kaplama olup depoların üstü çinko kaplamadır.Depolama bölümleri 1 yıllık olup yeni inşa edilmişlerdir.Taşınmazın zemininin tamamı saha betonu ile kaplamadır.Taşınmazın olumlu özellikleri: tek mülkiyete sahip olması ,Adana -İskenderun E-5 karayolu cepheli olması ,imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olması ,iki adet yapılmış toplam 11.967,00 m2 lik depolama bölümünün olmasıdır.Satışa konu Taşınmaz arsa ,depolar ve saha betonu ve çevre düzeni ile birlikte toplam değeri :14.689.723,00 TL dir.
Adresi : Hatay İli Dörtyol İlçesi Çaylı Mah.Adana Yolu Üzeri Kırık Köprü Cad. No:71
Yüzölçümü : 21.335,39 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 imar planında Konut dışı Kentsel Çalışma alanı (KDKÇA)olarak ve Em:0,7 Hmax:15,0 olarak planlıdır.
Kıymeti : 14.689.723,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- 2565 sayılı Kanunun 28,mad. Gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisindekalmaktadır.
2--Bu parsel büyük ova koruma alanıdır(Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü lehine)
1. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Dörtyol Hükümet Konağı Konferans Salonu Zemin Kat. Dörtyol Hatay -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanı tebliğ olunamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3779 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/04/2019

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.