01 / 07 / 2022

Antalya'da 14.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Antalya'da 14.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Antalya 3. Satış Memurluğu, Antalya ili, Aksu ilçesi, Altıntaş Mahallesi, 15184 ada 1 parselde yer alan arsayı 4 milyon 666 bin 100 TL'ye icradan satıyor...T.C. Antalya 3. Satış Memurluğu tarafından, Antalya ili, Aksu ilçesi, Altıntaş Mahallesi, 15184 ada 1 parselde yer alan arsa 14 milyon 666 bin 100 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 13 Mayıs tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş mahallesi, 15184 Ada, 1 Parselde kayıtlı Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki tüm şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır. Topoğrafik yapısı %3-%5 oranında eğimlidir. Özkarakoyunlular Caddesinin 1.100 mt doğusunda, Antalya Havalimanının 1.150 mt doğusundadır. Etrafından boş parseller yer almaktadır. Belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri mevcuttur. Taşınmaza şahsi araçlar ile ulaşım mümkündür.
Adresi : Altıntaş Mahallesi Aksu / Antalya
Yüzölçümü : 4.888,70 m2
İmar Durumu : Aksu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 05/04/2021 tarih E-3377 sayılı yazısına göre parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Emsal:0.80 Kat adedi: max=8 kat ve Ticaret + Konut planlı olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 14.666.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/05/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/06/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Antalya 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Antalya da 14.7 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Taşınmaz malikleri Hüseyin DOĞAÇ, Yaşan AVAN, Yaselin ÖZALP ve Ümmügülsüm AYTAR 'a konsolosluk kanalı ile satış ilanının tebligat yapılamaması durumunda iş bu ilanın tebliğ yerine sayılmasına, 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur