Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Harun Karadağ, Fatih Tuna, Murat Topaloğlu tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 200 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Harun Karadağ, Fatih Tuna, Murat Topaloğlu tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 200 bin TL'lik sermaye ile 1 Aralık'ta kuruldu. 


Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,  satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya  başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt  ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj  ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa  etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve  kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve  pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her  türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi  kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu  iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı  kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında  ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,  altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı  ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi  gereği işi yapmak ve teslim etmek.  e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya  vermek.  f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,  uygulamalarını yapmak.  i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,  duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve  elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi  alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,  proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler  yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve  baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon planlarının yapımı.  m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin  yapımı.  o.Gayrimenkul değerleme danışmanlık ve ekspertiz  hizmetleri vermek.  p.Faaliyet konusu ile ilgili her türlü malzemeler almak.satmak,ithalat ve ihracatını yapmak. r.Şirket faaliyet konusu ile ilgili her çeşit gayrimenkuller alabilir tasarruf edebilir.Her nevi inşaat işleri yapabilir yaptırabilir.Şirket konusu ile ilgili üçüncü şahıslardan fabrika kiralayabilir.Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ipotek ve rehin verebilir ve rehin alabilir.Şirket için gerekli Gayrimenkulleri kiralayabilir.Gereken hallerde gayrimenkullerin üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı haklar tercih eder ve bunları fes eder. 


Boğaziçi Şehircilik İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Gaziosmanpaşa, Hasanağa İş Merkezi, Merkez Mahallesi, Salihpaşa Caddesi, 49/46.