Boğaziçi Yönetim 20 Haziran'da genel kurul toplantısı gerçekleştirecek!

Boğaziçi Yönetim 20 Haziran'da genel kurul toplantısı gerçekleştirecek! Boğaziçi Yönetim 20 Haziran'da genel kurul toplantısı gerçekleştirecek!

Site yönetiminde lider kuruluş olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından sitesinde yapılan yazılı açıklamaya göre Boğaziçi Yönetim 20 Haziran 2014 tarihinde genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;


2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20.06.2014 Cuma günü saat 15.00’de Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.


Sicil Numarası : 444459


 


2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:


Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

31.12.2013 tarihli  Bilanço ve kar -zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Bilançoda belirli karın dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeleri değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin  2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin  yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti


8.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,


TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesinin görüşülmesi,

Dilek, temenniler ve kapanış.

 


VEKALETNAME


 


Hissedarı bulunduğumuz BOĞAZİÇİ YÖNETİM A:Ş’nin 20.06.2014 Cuma Günü Saat 15.00’de Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantıya beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………. Vekil tayin edilmiştir


 


                                                                                            VEKALET EDENİN ADI SOYADI


                                                                                                              TARİH İMZA


VEKALETİ VERENİN                                        


 


Sermaya Miktarı       :


Hisse Adeti               :


Oy Miktarı                :


Adresi                       :


 


NOT:


1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 


     vekaletnameye eklenecektir.