Boğaziçi'ndeki 30 bin yapıdan 10 bini kaçak!

Boğaziçi'ndeki 30 bin yapıdan 10 bini kaçak! Boğaziçi'ndeki 30 bin yapıdan 10 bini kaçak!

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp yaptığı açıklamada Boğaziçi'ndeki 30 bin yapıdan 10 bininin kaçak olduğunu söyledi.
Boğaziçi'ndeki 30 bin yapıdan 10 bininin kaçak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Vefik  Alp'in konuyla ilgili yazısı şu şekilde;


"Şehirlerin yapılaşma düzeni o ülkede egemen kamu düzeninin aynasıdır. Çünkü, kamu iradesi şehirleşme ve yapılaşma düzenini kurmak ve denetlemekle yükümlüdür. Şehirlerin estetik düzeyi o ülkede egemen kültür düzeyinin aynasıdır. Estetik ve güzellik kültürel olgunluk isteyen bir olgudur.

Özetle, bir ülkede işler kötü gidiyorsa, ahlak ve kültür yozlaşması, ekonomik sıkıntı, kurumlar arasında kargaşa yaşanıyorsa, siyaset gergin, gelir dağılımı adaletsiz, hukukun üstünlüğü tartışmalı ise bu durumun fiziksel göstergesi o ülkenin şehirlerinin durumudur. Bir ülkede ‘bozuk düzen’ hakim ise çarpık şehirler bunun doğal ve kaçınılmaz neticesidir.

Uzman doktor insanın gözlerine bakarak onun birçok hastalığını teşhis edebilir. Bir ülkenin gözleri de o ülkenin şehirleridir. Şehirlerinin yapılaşma düzenindeki bozulmalar ülkenin yaşadığı hastalıkların yansımasıdır..


Istanbul Türkiye’nin gözü, Boğaziçi’miz ise İstanbul’un gözbebeğidir. Bir doğa ve tarih harikasıdır. Bu nedenle Boğaziçi’ndeki yapılaşma 3 ayrı yasa, Imar, Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Boğaziçi Yasaları ile kontrol edilmektedir, daha doğrusu edilememektedir. Çünkü bugün Boğaziçi Ön görünüm bandında toplam 30.000 yapıdan bir kısmı gecekondu niteliğinde olmak üzere yaklaşık 10.000 kısmen veya tamamen kaçak yapı, 3.000 kadar da yıkım kararı kesinleşmiş ancak yıllardır yıkılamayan yapılar vardır. Demek ki Boğaziçi’nde yasalar işletilememekte, kamu düzeni ve yararı sağlanamamaktadır.


Peki Istanbul’ un, Ülkenin genelinde imar düzeni nasıldır? Artık herkes biliyor ki Istanbul’un en az %75 i ruhsatsız, daha büyük bir oranı da depreme dayanıksızdır. Türkiye’nin %50 si bir biçimde mevzuata aykırı konutlarda yaşamaktadır: Binaların ya imar durumu, ya inşaat ruhsatı, ya da iskan izni yoktur.  Veya sonradan proje dışı bölümler ilave edilen yapılar kısmen kaçak duruma düşmüştür. 


Ülkemizde imar düzeninde genelde illegalite egemendir. Mimarlık ve şehircilik estektikten yoksun ve deprem özürlüdür. 

Kentlerimiz ve turistik sahil alanlarımızda görülen imar ve şehircilik yozlaşması Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların doğal neticesi ve fiziksel görüntüsüdür. 


Boğaziçi’nde kesinleşmiş yıkım kararı bulunan tüm yapılara yıkım uygulanmalı, hukukun üstünlüğü ve kamu düzeni sağlanmalıdır..