Bolu Köroğlu Dağı'nın imar planları hazırlanıyor!

Bolu Köroğlu Dağı'nın imar planları hazırlanıyor!BOLU`da, geçen yıl 22 Ağustos`ta, `Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi` ilan edilerek turizm yapılaşmasına açılan 51 bin hektarlık yeşil alanla ilgili imar planlarını hazırlama sürecinin devam ettiği açıklandı.


`Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi` ilan edilen Kartalkaya Kayak Merkezi`nden, Karacasu Termal Merkezi`ne kadar alan olan bölgede toplam 51 bin 450 hektarlık alan turizm yatırımları için teşvik kapsamına alınarak imara açılmıştı. Bölgede bulunan Gölcük, Aladağ Göksü ve Beşpınarlar Tabiat Parkları ise kapsam dışında bırakılmıştı.


Bolu Valiliği, Karacasu Termal Turizm Merkezi`nden başlayarak, Aladağ bölgesi, Seben-Taşlıyayla Göleti ve Köroğlu Dağı turizm alanını kapsayan, Seben, Kıbrısçık, Dörtpan ilçelerine yayılan bölgeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu alanın, 22 Ağustos 2015`te Resmi Gazete`de yayımlanan 10 Ağustos 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla turizm gelişim bölgesi ilan edildiği hatırlatıldı.


Açıklamada, 15 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen, `Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar`ın, `Öncelikli yatırım konuları` başlıklı 17`nci maddesine göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarının, bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımlarının 5`inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceğine işaret edildi. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, onaylamaya ve tadil etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yetkili olduğu, söz konusu turizm bölgelerinde planlarla belirlenmiş parsel tahsislerinin yine bakanlıkça yapıldığına dikkat çekildi.


Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen imar planlarını hazırlama sürecinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu alanın kullanımıyla ilgili olarak halihazırda onaylanan bir plan bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı`nca yürütülen planlama süreci tamamlandığında söz konusu alanda turizme ayrılan yerlerde bulunan parseller plan amaçlarına uygun olarak bakanlıkça turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek, tahsis edilen yerlerde yapılan turizm konaklama yatırımları, `Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar` gereği 5`inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir."


Sözcü


Haber Zaman Gazetesi'nde şöyle yer aldı;

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da, turizme açılan Kartalkaya kayak merkezinden başlayarak Karacasu Termal Turizm Merkezi'ne kadar olan yaklaşık 51 bin hektar için imar planı hazırlanıyor.

Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi, Danıştay'a Bolu Köroğlu Dağı Gelişim Bölgesi kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Dava açmıştı. Bölgedeki yol çalışmalarında ağaçların kesilmesi de tepki çekmişti.

Geçen yıl 22 Ağustos'ta, ‘Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edilerek turizm yapılaşmasına açılan 51 bin hektarlık yeşil alanla ilgili imar planlarını hazırlama süreci devam ediyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, onaylamaya ve tadil etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile ilgili olarak bakanlıkça yürütülen imar planlarını hazırlama sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Mimarlar Odası'nın, söz konusu bölgenin turizme açılması kararının iptali ve yürütmenin durudurulması istemiyle Danıştay'da açtığı dava devam ediyor.


Zaman


Haber Vatan Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


BOLU'DAKİ 'Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' ilan edilen Kartalkaya Kayak Merkezinden, Karacasu Termal Merkezi'ne kadar alan olan bölgede toplam 51 bin 450 hektarlık alan turizm yatırımları için teşvik kapsamına alınarak imara açıldı. Bölgede bulunan Gölcük, Aladağ Göksü ve Beşpınarlar Tabiat Parkları ise kapsam dışında bırakıldı, 51 bin hektarlık yeşil alanla ilgili imar planlarını hazırlama sürecinin devam ettiği, söz konusu alanın kullanımıyla ilgili onaylanmış bir plan bulunmadığı açıklandı. 

 

Vatan