06 / 02 / 2023

Bomonti Elektrik Mühendislik mali tablolarını ve faaliyet raporunu yayınladı!

Bomonti Elektrik Mühendislik mali tablolarını ve faaliyet raporunu yayınladı!

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Turizm Şirketi Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan yazılı açıklamada bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını ve faaliyet raporlarının sorumluluk beyanı yayınladı.Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Turizm Şirketi bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını ve faaliyet raporlarının sorumluluk beyanını KAP'ta yayınladı.BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı


Denetim Komitesi tarafından onaylanmış  Ocak - Haziran 2016 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve faaliyet raporumuz hakkında;


a) Şirketimiz 30/06/2016 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanmış  mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,


b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporların ilişkin olduğu dönem itibari ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Dosya için tıklayın
Geri Dön