24 / 05 / 2022

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde icra takibi ve haciz işlemlerini kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde, borçlar sebebiyle alacaklı kişi ya da kurumların başlattığı icra ve haciz süreçlerini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o yazısı...

Farkına varılmadan akıldan çıkan borç bakiyeleri, imkansızlıklar sebebiyle ödemelerinin geciktirildiği borçlar, yasal süre kapsamında ödenmeyen kredi ve kart taksitleri neticesinde alacaklı kişi veya kurumlarca icra ve haciz gibi yasal süreçler başlatılıyor. Peki bu durumlarda ne yapılabilir? Hangi haklar bulunuyor? Bunlara itiraz edilebilir mi? Süre sınırı bulunuyor mu? İşte ayrıntılar...

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?

İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Bu konuyla ilgili açık ve net yasalar bulunuyor. Ödemeleri vaktinde yapılmayan borçlardan dolayı alacaklı kişi ya da kurumlar haciz işlemlerini hayata geçirebiliyor. Kişilerin karşı karşıya kalmak istemediği haciz ve icra takibi süreçleriyle ilgili vatandaşların da hakları bulunuyor. İtiraz zamanları ve itirazda bulunacak makama ilişkin bilgi eksikliği işleri daha da içinden çıkılmayan bir duruma sürükleyebiliyor. Şu an da bir salgın süreci yaşanıyor. Bu nedenle meydana gelen gelir kayıpları sebebiyle oluşan ödeme zorlukları birçok vatandaşı etkiliyor. 

İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?

Tüm alacaklar için mahkemeye başvurulması gerekmiyor. Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi mevcut. Alacaklı olduğunu ileri süren kişilerle ellerinde bir mahkeme tarafından alınmış karar olanlar icra dairesine usulü kapsamında başvuru yaparak hakkının yerine getirilmesini isteyebilir. İcra takip isteği için internet aracılığıyla da başvurular yapılabiliyor. 

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?

İCRA DOSYALARI HANGİ DAİRELERDE BULUNUR?

İcra takipleri, alacak haline göre belirlenmiş yetkili icra dairelerine yapılır. Başlatılacak takip eğer mahkemeler tarafından verilmiş bir ilama (mahkeme kararına) dayanıyorsa alacaklı olduğunu ifade eden kişinin seçimine bağlı şekilde her icra dairesinde gerçekleştirilebilir. Fakkat her alacak mahkeme kararına dayalı olmaz. Bu şekildeki bir takibe ilamsız takip (halk arasındaki adı adi takip) ismi verilir ve bu durumda başvuru yapılacak icra dairesi borçlunun ikametgahının olduğu yerdeki icra dairesiyle beraber takibe esas olan akdin gerçekleştirildiği yer icra dairesi de olabilir.

HANGİ MALLAR KISMEN HACZEDİLEBİLİR?

Maaşlar, tahsisat ve her nevi bedeller, intifa hakları ve hasılatı, ilama dayanmayan nafakalar, borçlu ve ailesinin geçimleri amacıyla icra müdürlüğünün lüzumlu şeklide takdir ettiği bedelin çıkarılmasının ardından geri kalanı için haciz uygulanabilir. Fakat haczedilecek miktar bunların dörtte birinden düşük olamaz. Bunların üzerinde birden fazla haciz bulunuyorsa hacizler sıraya koyulur. Sırada önde olan haciz kesintisi tamamlanmadıkça diğer haciz için kesintiler başlatılmaz.

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?

HANGİ MALLAR HACZEDİLEMEZ?

-Kamuya ait mallar,

-Bedeni çalışmasına bağlı iş yeri sahibinin mesleğine devam etmesi amacıyla gereken her türlü eşya,

-Aynı çatı altında oturan aile bireylerine gerekli eşya ve aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

-Çiftçinin geçiminde gerekli olan alet edevat ve nakil vasıtası,

-Borçluya ve ailesine ait olan 2 aylık yiyecek ve yakacak eşyaları,

-Hayvan yetiştiricisine ait olan 3 aylık yem ve yataklıkları,

-Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanların emeklilik maaşı ile ailelerinin aldığı maaşlar,

-Öğrencilerin aldığı bursları,

-Borçlunun durumuyla münasip (yaşantısı ile uyumlu) konutu,

-Bedeni hasar sebebiyle kişinin kendisine ve ailesine verilen tazminatlar,

-SSK ve Bağkur emeklilerine ait maaşlar,

-Çalışana ait maaşın dörtte birinden çoğu.

Birinin borcu için bir başkasının gayrimenkulü haczedilebilir mi?