Bornova Doğanlar parselasyon planı askıda!

Bornova Doğanlar parselasyon planı askıda! Bornova Doğanlar parselasyon planı askıda!

İzmir Bornova ilçesi Doğanlar mahallesi sınırları içerisinde kalan 143 nolu parselin parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri askıya çıktı...İzmir Bornova ilçesi Doğanlar mahallesi sınırları içerisinde kalan 143 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması dair parselasyon planı 30 Aralık 2016 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı.


İzmir Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan 143 nolu parseli bulunduğu alanda hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre bugün askıya çıkarıldı. Askı ilanı 13 Şubat 2017 tarihinde askıdan indirilecek. Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri için tıklayınız