13 / 08 / 2022

Bornova'da 6.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Bornova'da 6.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir 18. İcra Dairesi Müdürlüğü, İzmir ili, Bornova ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 22620 ada, 5 parselde yer alan 8 bin 27,04 metrekarelik gayrimenkulü 6 milyon 286 bin TL'ye icradan satıyor...İzmir 18. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  İzmir  ili, Bornova ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 22620 ada, 5 parselde yer alan 8 bin 27,04 metrekarelik gayrimenkul 6 milyon 286 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 21 Ocak 2020 tarihinde saat 14:40'ta gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİ
DOSYA NO : 2017/8198 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : SATIŞA KONU TAŞINMAZ; İzmir ili, Bornova ilçesi, Gürpınar mahallesi, 22620 Ada, 5 Parselde kayıtlıdır.8.027,04 m2 yüzölçümlü olup Bağ niteliğindedir.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SATIŞA KONU TAŞINMAZ;İMAR DURUMU: Parselin bulunduğu alan; 3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2,fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi alanda kalmaktadır.Söz konusu parselin küçük bir kısmı 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı onama sınırı içinde kalmakta olup, bu kısım ?yol? kullanımında bulunmakta, ?ayrıca içme suyu ana iletim hattı koruma kuşağı? içinde yer almakta olup geriye kalan büyük kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırında kaldığı belertilmektedir. İlgili parselin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırı içinde kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre parsel ?Kentsel Gelişme Alanı? gösteriminde kalmaktadır. Söz konusu parsel 1/25.000 ölçekli, İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre ?Kentsel Gelişme Alanları? gösteriminde kalmaktadır. parselde 1/25.000 ölçekli, İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararları ve plan uygulama hükümleri geçerlidir denilmektedir.

TESPİTE KONU TAŞINMAZ; Dikdörtgen şeklinde düz arazi yapısında bulunan taşınmaz her ne kadar ?bağ? niteliğinde ise de bu özelliğinin kaybolduğu ve üzerinde, Trafo + Ofis + Wc + Sundurma bölümleri, taşıt yük kantarı alanı ile parselin arka uç kısmında,(L) şeklinde hurda depolama ve 4 adet, ayrı noktada konteyner yapılarının olduğu ayrıca parsel içerisinde nakliye yükleme rampasının bulunduğu, zemin (sahanın) beton kaplama olduğu görülmüştür. Trafo ve Ofis Binası; Betonarme karkas inşa tarzında yapılmış olup 3 ofis odası, Mutfak, Wc bölümlerinden oluşmaktadır. Her bir bölüme dışarıdan ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Yapı ruhsatına göre ve projesine göre 81,00 m2 brüt yapı alanlıdır. Sundurma Yapı; Parselin yola göre arka cephesinde iki adet sundurmanın birleştirilmesi ile imal edilmiştir.Belediyede yapılan incelemede bu sundurmaya ait herhangi bir proje ve ruhsata rastlanılmamıştır. Keşif günü söz konusu bu yapının kiracı tarafından yapıldığı ifade edilmiş olması ve aynı zamanda ruhsatsız olması sebebiyle değerlendirmemizde dikkate alınmamış ancak takdiri sayın mahkemeye bırakılmak üzere bilgi olarak raporumuzda değerlendirilmesi yapılmıştır. Konteyner Yapılar ; 4 ayrı noktada konuşlandırılmış olup bir tanesi,boş kullanılmadığı,diğer üç adet?i değişik amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu yapılar taşınabilir özellikte olduğundan değerlendirmemizde dikkate alınmamıştır.Kenar Çiti; Betonarme direkler arası tel çit ile parsel sınırlarını çevrili olup, bu çit haricinde, bu çite bitişik şekilde yaklaşık 3,80mt yükseklikte galvaniz saç panel kullanılarak parsel sınırlarının ayrıca çevrildiği görülmüştür. Toplam uzunluğu 295,00mt dir. Galvanizli saç panel imalatını kiracı tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Sökülen Sundurma Yapı; Yapı ruhsatında bahsedilen sundurma olduğu tahmin edilmekte olup, Ofis ve Trafo binasının karşısında parselin orta alanında yer almakta iken keşif günü yapılan tespitte bu sundurmanı yerinden söküldüğü görülmüştür. ( İzmir 18.İcra Dairesi 2017/8198 Esas dosya için düzenlenen Bilirkişi kıymet takdir raporunda bu alanın Sundurma 1 olarak değerlendirildiği görülmüştür).Taşınmaz Kamu ve Belediye hizmetlerinden faydalanılan bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde genellikle lojistik Tır garajları, depolama alanları ve çeşitli büyüklükte dumansız sanayi işletmeleri bulunmaktadır.
Adresi : Gürpınar Mah. 7004 Sok. No.47 Bornova / İZMİR
İmar Durumu : Taşınmaz Özelliklerinde Açıklanmıştır
Kıymeti : 6.286.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 21/01/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8198 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.