Çukurova Balkon

Bornova'da emlak müdürlüğünden 18 kiralık gayrimenkul!

Bornova'da emlak müdürlüğünden 18 kiralık gayrimenkul! Bornova'da emlak müdürlüğünden 18 kiralık gayrimenkul!

Bornova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü; Bornova'da yer alan kafe, dükkan, çay ocağı, ATM yeri olmak üzere 18 gayrimenkulü 9 Ekim 'de 2 yıllığına kiraya veriyor.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Bornova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü; Bornova'da yer alan kafe, dükkan, çay ocağı, ATM yeri olmak üzere 18 gayrimenkulü 2 yıllığına kiraya veriyor. 


İhaleleri 9 Ekim 2014 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) içinde yapılacak. 


İHALE İLANI:


18 AD.G.MENKULÜN KİRAYA VER. BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 78446


BORNOVA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI


Sıra No    ilçesi    ADRES PAFTA/ADA/PARSEL    Cinsi    Alanı (m2)    Yıllık Tahmini bedel (TL)    Geçici teminatı (TL)    Fiili durumu    ihale saati


]    Bornova Evka 4    Ahmet Arvasi Caddesi No: 9 8299 ada, 1 parsel (Evka 4 Pazar Yeri içi)    WC    36,30 m3    2.500,00 TL    75,00 TL    Boş    09.00


2    Bornova Pınarbaşı    7064 Sokak No:28 29 M I A pafta 13193 ada, 1 parsel (Pınarbaşı Pazar Yeri içi)    WC    30,00 m!    2.000,00 TL    60,00 TL    Boş    09.15


3    Bornova Evka 3    126/7 Sokak No: l/B (Evka 3 Pazar Yeri içi)    WC    25,70 m2    2.500,00 TL    75,00 TL    Boş    09.30


4    Bornova Işıkkent    6082 Sokak No: 3/C 8190 ada 2 parsel (Işıkkent Pazar Yeri içi)    Çay Ocağı    8,70 m2    3.000,00 TL    90.00 TL    Boş    09.45


5    Bornova Işıkkent    6082 Sokak No: 3/D 8190 ada 2 parsel (Işıkkent Pazar Yeri içi)    WC    21,70 m'    2.500,00 TL    75,00 TL    Boş    10.00


6    Bornova Ergene    554 Sokak No: 7B (Zemin Kat) 31 K I C pafta 14200 ada 1 parsel (Merkez Pazar Yeri içi)    WC    38,50 mJ    3.000,00 TL    90,00 TL    Boş    10.15


7    Bornova Ergene    554 Sokak No: 7E (Teras Kat) 31 K1 C pafta 14200 ada 1 parsel (Merkez Pazar Yeri içi)    WC    38,50 m2    3.000,00 TL    90,00 TL    Boş    10.45


8    Bornova Meriç    5746 Sokak No: 59C (Çamkule Pazar Yeri içi)    WC    47,63 m'    2.500,00 TL    75,00 TL    Boş    11.15


9    Bornova Meriç    5746 Sokak No: 59B (Çamkule Pazar Yeri içi)    Çay Ocağı    12,40 m=    3.000,00 TL    90.00 TL    Boş    11.45


10    Bornova Çamdibi    Rafetpaşa Mahallesi 5373 Sokak No: 29 ' 30 KIV d pafta 9021 ada 1 parsel    Kafeterya    93,00 m=    18.500,00 TL    555,00 TL    Işgalli    13.00


11    Bornova Çamdibi    5233 Sokak 30 J III C pafta 9085 ada 1 parsel (Çamdibi Pazar Yeri önü)    ATM Yeri    6.00 m=    4.260,00 TL    127,80 TL    Işgalli    13.30


12    Bornova Çamdibi    5233 Sokak 30 J III C pafta 9085 ada 1 parsel (Çamdibi Pazar Yeri önü)    ATM Yeri    6,00 m'    4.260,00 TL    127,80 TL    Boş    14.00


13    Bornova Çamdibi    5233 Sokak No: 44 Çamdibi Kapalı Pazar Yeri 2. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm No: 206 30 J III C pafta 9085 ada 1 parsel    Dükkan    13.12 m!    2.400,00 TL    72,00 TL    


Işgalli    14.30


14    Bornova Kazım Dirik    Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesi No: 23/J 9 pafta 64 ada 195 parsel    Dükkan    14.08 m!    12.500,00 TL    375,00 TL    Işgalli    15.00


15    Bornova Kazım Dirik    Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesi No: 23/C-l 9 pafta 64 ada 195 parsel    Dükkan    12,24 m!    7.100,00 TL    213,00 TL    Boş    15.30


16    Bornova Kazım Dirik    Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesi No: 23/C-2 9 pafta 64 ada 195 parsel    Dükkan    12,24 m2    7.100,00 TL    213,00 TL    Boş    16.00


17    Bornova Kazım Dirik    Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesi No: 23/F 9 pafta 64 ada 195 parsel    Dükkan    42.00 m1    21.500.00 TL    645,00 TL    Boş    16.30


18    Bornova Kazım Dirik    Kazım Dirik Mahallesi Gediz Caddesi No: 23/L 9 pafta 64 ada 195 parsel    Dükkan    14.08 m!    12.500,00 TL    375,00 TL    Boş    17.00


1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. sıradaki taşınmazlar 3 yıllığına; 14, 15, 16, 17 ve 18. sıradaki taşınmazlar 2 yıllığına 09.10.2014 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda yukarıda yazılı yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.


2) İstekliler, geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgah belgesini (Tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunun yanında, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığıyıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır.) ihale saati başlangıcına kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler veya aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmak kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


3) 10. sırada yer alan. ihalesi yapılacak taşınmazın cinsi / niteliğine uygun yapılacak faaliyete esas isteklilerden tüzel kişilik olması halinde sözleşmelerinde benzer bir faaliyeti yapabilme şartı (kafeterya veya çay bahçesi veya kahvehane veya restoran vb) aranacak olup talip olunan taşınmaz cinsi özelliklerden en az birinin (kafeterya veya çay bahçesi veya kalıvehane veya restoran vb) bir işletmeyi en az 3 (üç) sene çalıştırmış olduklarını gösteren; ilgili vergi dairesinden mükellefiyet sicil bilgisi, vergi dairesi kaydı, işyeri açma ruhsatı ve bu ruhsat adına düzenlenmiş vergi levhası veya kira sözleşmesi aranacaktır.


4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.


5) Taşınmaz malların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sırada yer alan taşınmazlardan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.


6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlan olunur.


İhale ilanı için tıklayın