29 / 09 / 2022

Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi, Ufuk Cömertoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yıldırım Cömertoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL sermaye ile 1 Eylül 'de Şişli'de kuruldu.Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi, Ufuk Cömertoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yıldırım Cömertoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve  Alper Cömertoğlu, Egemen Cömertoğlu, Tolga Cömertoğlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 1 milyon TL sermaye ile 1 Eylül 'de Şişli'de kuruldu.


Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Her türlü arsayı, binayı, oteli, depoyu, benzer gayrimenkulleri, sair sabit  kıymetleri ve gayri maddi hakları yönetmek, işletmek, kiralamak, kiraya ve alt kiraya vermek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü sözleşmeyi imzalamak ve akdetmek, danışmanlık hizmetleri vermek. Şirket,yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için;  a.Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. b.Yönetim hizmeti geliri sağlamak için ofis, rezidans, işyeri, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depo, ticari park ve her türlü gayrimenkulü yönetebilir, c.Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek gibi işleri yapabilir, d. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında  turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. e.Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapabilir, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak veya bu ihtiyaçların diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak için faaliyetlerde bulunabilir, f.Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak gibi işleri yapabilir,  g. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz,kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapabilir ve yaptırabilir, h. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenleyebilir,  bu  alanlarda etkinliklerde bulunabilir, resim heykel, seramik, fotoğraf, film,grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenleyebilir, i.Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenleyebilir ve programlar yapıp sunabilir, j.Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımını, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapabilir, k.Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler alıp, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını,ithalatını ve ihracatını yapabilir, l.Her türlü doğa, su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet verebilir ve bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapabilir, m.   Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapabilir, n. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapabilir, Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için 1.Tüm hizmet ücretlerini, hizmet ücretlerine ilişkin ödemeleri, KDVyi, ödenmemiş tutarlar üzerindeki faizleri, kiraları, ücretleri, harçları, resimleri, matrahları veya sair gelirleri toplayabilir ve arsa üzerine veya arsaya ilişkin olarak konulmuş, belirlenmiş tüm oranları, vergileri, ücretleri, harçları, resimleri, matrahları veya sair nitelikli diğer harcamaları ödeyebilir, 2.  Hasar veya yıkıma ve Şirketin gerekli ve uygun gördüğü diğer risklere karşı sigorta yaptırabilir ve Şirketi mali sorumluluk ve sair risklere karşı sigortalatılabilir, 3.  Müdürlerin gözünde Şirketin işlerine ilişkin veya bağlı olarak avantajlı bir biçimde sürdürülebilecek herhangi bir ticareti veya işi sürdürebilir, 4. Şirketin, zaman zaman belirlenebilecek biçimde Şirketin faaliyetleri için acil olarak gerekli olmayan paralarını işletebilir ve bunlarla yatırım yapabilir ve yapılan yatırımları devamı sağlayabilir veya başka şekilde değerlendirebilir, 


Botanik Otelcilik Turizm Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Mecidiyeköy Selahattin Pınar Caddesi, Yaşarbey Sokak, Tunç İş Hanı 11/13 
Geri Dön