Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?2020 yılı çevre temizlik vergisi fiyatları açıklandı. Peki bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?


Halk arasında çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi, gayrimenkuller için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Peki bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?

2020 yılı çevre temizlik vergisi fiyatları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 52 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Tebliğ kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58

Bakanlık tarafından 2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak tespit edildi. Buna göre; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Tebliğ kapsamında belirlenen tutarlara göre tahsil edilecek.


 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi


Konutların çevre temizlik vergisi, su faturalarına yansıtılıyor olup; vergi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor;


Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceksiniz?

Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com