Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? 

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? Çevre ve temizlik vergisini, ev ve işyeri ve diğer yapıları kullanan kimseler ödüyor. Peki bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...


Halk arasında çöp vergisi olarakta bilinen çevre temizlik vergisi, gayrimenkuller için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Vergi, belediyelerin sunduğu çevre ve temizlik hizmetleri gereğince ödeniyor.

 

Çevre ve temizlik vergisini, ev ve işyeri ve diğer yapıları kullanan kimseler ödüyor. Buna göre, malik değil, kullanan kişi vergide mükellef oluyor. Arsa ve araziler için çevre ve temizlik vergisi ödenmiyor. Verginin mükellefi taşınmaz malın kullanıcısı oluyor.

 

Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren başlıyor. Vergi senede iki eşit taksit hakinde ödeniyor. 2018 yılında da vergi için ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.

 

Çevre temizlik vergisi, ev  ve işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. Evlerin vergisi su faturalarına yansıtılıyor. İşyerlerinde ise verginin ilgili belediyeye ödenmesi gerekiyor. İşyeri vergisi ister belediyeye gidilerek, ister online bir şekilde e-belediye sistemi üzerinden ödenebiliyor.

Peki bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz?  2018 yılı ev ve işyeri çevre temizlik vergisi ne kadar? diyorsanız işte yanıtı... 

2018 yılı çevre ve temizlik vergisi oranları, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği kapsamında yayınlandı.Konutlara ait 2018 yılı çevre temizlik vergisi ile işyerlerine ait 2018 yılı çevre temizlik vergisi aşağıda yer alıyor: 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2018

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.


Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

 
İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 2018

İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak.Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor:

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? 

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer alıyor.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

 

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

 

Bu yıl ne kadar çevre temizlik vergisi ödeyeceğiz? 

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlakkulisi.com