16 / 08 / 2022

Bursa Orhangazi Belediyesi'nden 9.2 milyon TL'ye satılık 13 arsa!

Bursa Orhangazi Belediyesi'nden 9.2 milyon TL'ye satılık 13 arsa!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi İlçesi'nde 8 mahalledeki 13 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin bedeli 9 milyon 270 bin 996 TL olarak belirlendi.Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi İlçesi'nde 8 mahalledeki 13 arsayı 9 milyon 270 bin 996 TL'ye satıyor.Orhangazi Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 13 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.


 Bursa Orhangazi Belediyesi nden 9.2 milyon TL ye satılık 13 arsa!


2 - Bu husustaki ihale 15/02/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.


3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;


4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen yüzde 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.


5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.


6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.


7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.