Bursa Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde 2.6 milyon TL'ye satılık bina!

Bursa Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde 2.6 milyon TL'ye satılık bina! Bursa Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde 2.6 milyon TL'ye satılık bina!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde altı katlı kargir bina 2 milyon 632 bin 556 TL tahmini bedelle 9 Eylül 2014 tarihinde ihale ediliyor...




Bursa Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde 1.902,62 metrekare arsa üzerindeki altı katlı kargir bina 2 milyon 632 bin 556 TL tahmini bedelle ihale ediliyor. İhale 9 Eylül 2014 Salı günü saat 15:00'te yapılacak.



İHALE


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 3869 Ada 2 Parsel Sayılı 1.902,62 m2 Yüzölçümlü Arsalı Kargir Altı Katlı Bina Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı” 2886 sayılı D.İ.

Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

Muhammen Bedel : 2.631.556,20.-TL

Geçici Teminat %3 : 78.946,69.-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 09/09/2014 SALI günü saat 1500 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

S. NO : 1

İLÇESİ : Osmangazi

MAHALLESİ : Kükürtlü

ADA PARSEL NO : 3869-2

TOPLAM m2 : 1.902,62 m2

BELEDİYE HİSSESİ : Tam

İMAR DURUMU : Kaks: 1,25 mt.     H: 15,50 mt. Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı




 

ŞİRKETLERİN                                            ŞAHISLARIN

1. İmza Sirküsü                                      1. İmza Sirküsü

2. Vekil ise Vekaletname                             2. Vekil ise Vekaletname

3. Ticaret ve San. Odası Belgesi                     3. Nüfus Cüzdan Sureti.

4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz            4. İkametgah Senedi

5. Şartname Alındı Makbuzu                           5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

                                                     6. Şartname Alındı Makbuzu

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:30’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md. Mimar Sinan Mh. Emniyet Cd. No:1/26 16310 Arabayatağı/Yıldırım/BURSA adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

7689/1-1