Büyük Çamlıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Büyük Çamlıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca Plan Bölgesindeki Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


İstanbul İli,Üsküdar İlçesi, Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca Plan Bölgesindeki Muhtelif Parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000  Ölçekli  Koruma  Amaçlı  Nazım  ve  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  Bakanlık  Makamının 9 Nisan 2021  tarihli  ve  758459  sayılı  Olurları  ile  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  1  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca tadilen onaylandı.

Büyük Çamlıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 20 Nisan 2021-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında  bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ve web sitesinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İl Müdürlüğümüzde eş zamanlı olarak mesai saati başlangıcında askıya çıkartılmış olup, itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve İl Müdürlüğüne yapılabilecek.

 

İmar planı için tıklayın