Büyükçekmece Belediyesi'nden Albatros Parkı plan değişikliği açıklaması!

Büyükçekmece Belediyesi'nden Albatros Parkı plan değişikliği açıklaması!

Büyükçekmece’deki Albatros bölgesinde yer alan belediyeye ait parselin, İBB Meclisi’nde tartışmalar arasında "park" ilan edilmesi üzerine Büyükçekmece Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi, Albatros bölgesinde İBB Meclisi tarafından yapılan plan değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; açıklamada “Belediyemize ait olan bu parsel hiçbir zaman park ya da yeşil alan olmamıştır. Albatros Parkı denilen alan belediyenin imarlı arsası ile deniz arasında kalan ve belediyemiz tarafından düzenlenmiş 170 bin metrekarelik parktır” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, Albatros Bölgesi 516 ada 5 parselin Büyükçekmece Belediyesi'nin “Turizm” alanı olarak imarlı ve tapulu mülkü olduğunun altı çizilerek, “Söz konusu parsel belediyemiz tarafından ‘Turizm Tesisleri ve Ticaret alanları' yapılması amacıyla 1965-1985 yılları arasında bedeli karşılığında kamulaştırılmış olup halen Büyükçekmece Belediyesinin tapulu mülküdür. Herhangi bir satış söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi. 

Büyükçekmece Belediyesi nden Albatros Parkı plan değişikliği açıklaması!

1979'DAN BERİ TURİZM FONKSİYONUNA SAHİP

Parselin, 1979'dan beri bütün imar planlarında “Turistik Tesis Alanı” fonksiyonuna sahip olduğu belirtilerek, süreç şu şekilde açıklandı: 

- Bu alanda 2000 yılına kadar otel, motel, lokanta, çay bahçesi ve kamping alanı olarak hizmet veren belediyeye ait turizm tesisleri bulunmakta idi. 2000 ve 2004 yıllarında onaylanan imar planlarında yine Turistik Tesis Alanı  (Mimari Avan Proje) olarak korunmuştur. Planda mimari avan proje olarak belirtildiği için emsal ve kat yüksekliği kısıtlaması bulunmamaktadır.

- Söz konusu parselde emsal serbest olması nedeniyle yoğun yapılaşma oluşmaması için 2007 yılında Belediyemizin talebi doğrultusunda Emsal = 3.00 olarak kısıtlanmıştır. Bu karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da oy birliği ile onaylanmıştır. Halen bu parselin imar planlarımızdaki yapılaşması E=3.00 ‘Turistik Tesis Alanı'dır” ve buna göre de inşaat ruhsatı vardır.

“TALEBİMİZ YOK SAYILDI”

Açıklamada Büyükçekmece Belediyesince bu yapılaşma koşulunun azaltılarak emsal 1.75, “Turizm + Ticaret + Konut” olacak şekilde plan tadilatı teklifinde bulunulduğu belirtilerek son meclis oturumunda alınan karara ilişkin, “Ancak bu talebimizi yok sayarak imar planlama hukukuna aykırı şekilde, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AKP meclis üyelerinin sayısal çoğunluğuna dayanarak, turizm ve ticaret tesisi yapılmak amacıyla kamulaştırma yöntemiyle belediye adına tescil edilen ve bugüne kadar koruduğumuz bu parseli yeşil alan yapmak istemişlerdir. Belediyemize ait olan bu parsel hiçbir zaman park ya da yeşil alan olmamıştır. Albatros Parkı denilen alan belediyenin imarlı arsası ile deniz arasında kalan ve belediyemiz tarafından düzenlenmiş 170 bin metrekarelik parktır” denildi.

Albatros Parkı yeşil alan oldu!