Büyükçekmece Belediyesi'nden Albatros Parkı açıklaması!

Büyükçekmece Belediyesi'nden Albatros Parkı açıklaması!

Büyükçekmece Belediyesi Albatros Parkı ile ilgili haber üzerine bir yaılı açıklama yaptı. Parkın hazırlanan projede imara açılmadığını belirten Büyükçekmece Belediyesi şunlara değindi;Büyükçekmece Belediyesi Albatros Parkı ile ilgili haber üzerine bir yaılı açıklama yaptı. Parkın hazırlanan projede imara açılmadığını belirten Büyükçekmece Belediyesi şunlara değindi;"Bazı medya kuruluşlarında yer aldığı gibi Büyükçekmece Albatros Parkı’nın imara açılması kesinlikle söz konusu değildir. 170 bin metrekarelik Albatros Parkı imara açılmadığı gibi bundan sonra da açılmayacaktır.Büyükçekmece 516 ada 5 nolu parselde (eski 3 ve 4 nolu parseller) iddia edildiği gibi park alanı değil, belediyenin kuruluşundan beri Büyükçekmece Belediyesi’nin tapulu ve imarlı mülküdür. Söz konusu olan şey bu mülkün yapılaşma oranında yapılan değişikliktir. 516 ada 5 parselin yapılaşma koşulu yüzde 60 turizm , yüzde 40 ticaret-konut oranı değişikliği yapılmıştır. Yani haberlerde yazıldığı gibi yeşil alanının  imara açılması söz konusu değildir.Bu parseller 1979 yılında Bakanlıkça tasdik edilmiş, imar planları ile Turizm Alanı ilan edilmiş ve plana emsal (İnşaat Alanı) ve kat yüksekliği kısıtlaması getirilmemiştir. Bu alanda 1999 yılına kadar otel, motel, lokanta, çay bahçesi ve kamping alanı olarak hizmet veren belediyeye ait turizm tesisleri bulunmakta idi.2000 ve 2004 yıllarında onaylanan imar planlarında yine Turistik Tesis Alanı (Mimari Avan Proje) olarak korunmuştur. ( Planda Mimari Avan Proje olarak belirtildiği için emsal ve kat yüksekliği kısıtlaması bulunmamaktadır.) Söz konusu parselde emsal serbest olması nedeniyle yoğun yapılaşma oluşmaması için 2007 yılında Belediyemizin talebi doğrultusunda Emsal = 3.00 olarak kısıtlanmıştır.2011 yılında ilgili parselde, Turizm yapılaşmasının dışında kısmen ticaret, kısmen de konut için teklif edilen Plan Tadilatı onaylanmış ancak bu sefer de inşaat alanında yüzde  50 kısıtlamaya gidilerek yapılaşma 3 emsalden 1,5 emsale indirilmiştir. 1979 yılından bu yana Turizm Alanı olarak ayrılmış olan bu parseldeki yoğunluk azaltıcı plan tadilatı kararları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da onaylanmıştır.Belediyenin bu arazisi üzerinde yapılacak turizm tesisleri, Belediyenin stratejik planlarına girmiş, halka sunulmuş ve halkın bütün katmanlarının takdirini almış, önemli bir bölgesel yatırım projesidir.Bu alanda Büyükçekmece’nin gelişmesine önemli katkı sağlayıp en az 1.000 gencimize iş imkânı sağlayacak turizm ve yaşam alanları yapılacaktır.Büyükçekmece ilçesinde yeşil alan miktarı Türkiye ve Dünya standartlarının çok üzerinde olup kişi başına 121 metrekaredir.Bu bölgede Belediyenin 29.347 metrekarelik imarlı arsasının yaklaşık 1/3’ünde turizm tesisleri yapılacak, diğer alan bu parselin deniz tarafındaki yaklaşık 170 bin metrekarelik Albatros Parkı ile birleştirilerek, yeni düzenlemeyle tüm bölgeye hitap eden önemli bir rekreasyon ve yeşil yaşam alanı haline getirilecektir. Proje tamamlandığında bu bölge yeşil alanları, çocuk parkları, oyun ve spor alanları ile Büyükçekmece ve İstanbul’un Avrupa standartlardaki cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir.Bu proje kapsamında yer altına yapılacak olan 1200 araç kapasiteli katlı otoparkla, bölgenin büyük sorunu olan otopark ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Belediyemizin 1979’dan bu yana turizm imarlı ve içerisinde 1999’a kadar turizm tesisleri olan bu arsasını, Yeşil Alan ve Park olarak göstermeye çalışan belli kişiler, bilinçli olarak medyayı ve kamuoyunu yanıltma sorumsuzluğu içindedir" Sözcü
Haber Gazetemistanbul Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...AK Parti ve CHP’lilerin oyuyla İBB Meclisi'nden geçen Albatros’un imar değişikliğiyle ilgili ulusal basında ‘imara açıldı’ yönünde yanlış haberler çıkınca; Büyükçekmece Belediyesi’nden “Albatros Parkı imara açılmamıştır” açıklaması geldi.


Arazinin iddia edildiği gibi park alanı değil, belediyenin kuruluşundan beri belediyenin tapulu ve imarlı mülkü olduğu savunularak, "İBB'deki oylama bu mülkün yapılaşma oranında yapılan değişikliktir" denildi.


Gazetemistanbul
Haber Anadolu Ajansı'nda şu şekilde yer aldı...Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bazı medya kuruluşlarında yer aldığı gibi Büyükçekmece Albatros Parkı'nın imara açılmadığını belirterek, "Yalan söyledi̇ler, basını ve halkı yanılttılar. Çünkü bu arsa 1979'dan bu yana imara açıktır. 17 Haziran Cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi hiçbir yeri imara açmadı" dedi. 


Akgün, Albatros Parkı'nın imara açıldığı iddiasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "i̇mara açıldı" deni̇len yerin Albatros mevki̇nde bulunan 516 ada 5 numaralı parsel olduğunu ve bu parselin, belediyenin kurulduğu 1957'den bu yana tapulu parseli arasında yer aldığını söyledi. 


Bu alanın 1979'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca turizm alanı olarak planlanıp, onaylandığını anlatan Akgün, bu alanda 2000 yılına kadar belediyenin turistik tesislerinin faaliyet gösterdiğini ve eskiyen tesislerin 2000 yılında yeni proje yapımı için yıkıldığını kaydetti. 


Albatros Parkı denilen yerin ise belediyenin bu imarlı arsası ile deniz arasında kalan yaklaşık 170 bin metrekarelik düzenli park alanı olduğunu vurgulayan Akgün, "Yalan söyledi̇ler, basını ve halkı yanılttılar. Çünkü bu arsa 1979'dan bu yana imara açıktır. 17 Haziran Cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi, hiçbir yeri imara açmadı. Yapılan işlem, belediyenin 1979'dan bu yana, turizm imarlı arsası üzerinde yapılacak olan inşaatların oranını değiştirerek yüzde 40 otel, yüzde 60 da ticaret ve konut olarak belirledi. Olayın tamamı bundan ibarettir." diye konuştu. 


- "Belediyenin mülkü olan alanda yapılaşma oranında değişikliğe gidildi" 


Akgün, 170 bin metrekarelik Albatros Parkı'nın imara açılmadığını vurgulayarak, bazı medya kuruluşlarında yer aldığı gibi parkın imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını dile getirdi. 


Büyükçekmece 516 ada 5 nolu parselde (eski 3 ve 4 nolu parseller) iddia edildiği gibi park alanı olmadığını söyleyen Akgün, belediyenin kuruluşundan beri Büyükçekmece Belediyesi'nin tapulu ve imarlı mülkü olan alanda yapılaşma oranında değişikliğe gidildiğini ifade etti. 


 Akgün, konuyu gündeme taşıyarak halkı yanıltan kişilerin amaçlarının yeşil ve çevre meselesi değil, kendisinin koltuğu olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti: 


"Bu işin başını çeken CHP Milletvekili Ali Şeker ve yandaşları benim değişmez birkaç muhalifimdir. Hedefleri burada benim koltuğumdur. Büyükşehir Meclisindeki son değişiklikte ret oyu kullanan, Hüseyin Sağ, Esin Hacıalioğlu ve Ferhat Epözdemir de bu muhaliflerin uzantısı olmakla beraber Büyükşehir Belediye Meclisine gelen toplum ve şehrin menfaatine dönük tüm kararlara da muhalefet eden kişilerdir. Büyükşehi̇r Mecli̇si̇ bi̇rleşerek hi̇çbi̇r yeri̇ i̇mara açmadı. Ancak bi̇rleşerek Büyükçekmece Beledi̇yesi̇ni̇n li̇mi̇tsi̇z i̇mar hakkına sahi̇p Albatros mevki̇ndeki̇ turi̇zm i̇marlı arsasının i̇marını yüzde 50 i̇ndi̇rerek 1,5 emsalle sınırlandırdı." AA