16 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de 11.9 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Büyükçekmece'de 11.9 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi, Mimarsinan Mahallesi, Silivri Caddesi'nde bulunan 4 katlı binayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.Büyükçekmece 2. İcra Dairesi, Mimarsinan Mahallesi, Silivri Caddesi'nde bulunan 4 katlı binayı 11 milyon 900 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 4 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Mahallesi Silivri caddesi mevkii, 3372 parselde kain taşınmaz. Taşınmaz, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 3372 parselde kayıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmeceİlçesi Mimarsinan (Muratçeşme) Mahallesi, E-5 Londra Asfaltı Caddesi96/1 adresindeyer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın cinsi tapu kaydında her ne kadar bağ ve tarla olarak belirtilse de, fiilen parsel üzerinde bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşan binanın bulunduğu, binanın betonarme karkas tarzda inşa edildiği tespit edilmiştir. Binanın bodrum katı boş olup, diğer katları ise mobilya satış ve depolama işyeri olarak faaliyet göstermektedir. Zemin ve normal katlarda duvarlar boyalı olup, zemin kaplamaları seramiktir. Binada asansör mevcuttur.Yapılış tarzı, yapının işçiliği, çeşitli kısımlarda kullanılan malzemelerin cinsi ve kalitesi dikkate alındığında binanın 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır. Binanın takribi toplam brüt alanının 3000 metrekare olduğu anlaşılmıştır Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine kısmi uzaklıkta kalmakta olup, alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Yakın çevresinde konut ve ticaret tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Alışveriş noktalarına, okul ve çarşı pazara nispi mesafededir.Toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir.Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz E-5 Karayolu'na cephelidir.

Yüzölçümü : 1.000,00 metrekare
Hisse : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli BüyükçekmeceTepecik Havza dışı bölgesi ve E-5 arası uygulama planında Ticaret+Hizmet alanı kat adedi 5 K.A.K.S (Emsal) : 1.20 Konut+ticaretalanında kaldığı anlaşılmıştır.
Kıymeti : 11.900.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 04/12/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 31/12/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasındabulunan TR**********************45 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5422 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2020