19 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de 7.9 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Büyükçekmece'de 7.9 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

T.C. Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Merkez Mahallesi Çifte Maslak Mevkii, 802 parselde yer alan tarlayı 7 milyon 891 bin 200 TL'ye satıyor.T.C. Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Merkez Mahallesi Çifte Maslak Mevkii, 802 parselde yer alan tarla 7 milyon 891 bin 200 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satıl ihalesi 17 Mart tarihinde 10:20'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Merkez Mah. Çifte Maslak Mevkii, 802 parsel sayılı taşınmazın boş tarla vasfında olduğu, ekilmediği, sürülmedi, yola ve parka terklerinden sonra takriben 5600 m2 imarlı arsa üretilebileceği, taşınmazın kuzeyi açılmamış imar yolu Güngör sokak, doğusu açılmamış imar yolu Cabbar sokak güneyı kısmen asfaltla kaplı Beyazgül sokak batısı açılmamış imar yolu Berrin sokak ile çevrili olduğ,u parsel kuş uçuşu E-5 karayoluna 750 mt, Büyükçekmece Sahile 1560 m, Büyükçekmece Belediyesine 2410 mt, Kaymakamlığa 3060 mt uzaklıkta olduğu, ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla mümkün olduğu, E5'in deniz tarafında olduğu, çevresi zeyrek ve zemin etüdü yapılmak şartıyla az katlı yapılaşma şeklinde, yeni inşaa edilmiş az katlı binalar ve boş tarlalarla çevrili olduğu, alışveriş noktalarına uzak mesafede olduğu, alt yapısı tamamlanmamış bölgede yer almaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Bulvarı Beyazgül 1 Sok. No:13 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 10.960 m2
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 15.10.2020 tarihli yazıları ile Büyükçekmece Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen park, kısmen ayrık nizam, 2 kat, taks:0.20, h:6.50, konut alanında kaldığı, Taşınmaz imar planlarına dahil olmak ile birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parselidir. Ayrıca 22.05.2019 tarihli Cumhuriyet Mah. Kemerdere Mevkii, 2.Etap, Alanının Etüt raporuna göre zemin açısından uygun olmayan alanda (UOA-2.1) kalmaktadır.

Kıymeti : 7.891.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 17/03/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 21/04/2021 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Büyükçekmece de 7.9 milyon TL ye icradan satılık tarla!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan mübrez tapuda kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.