05 / 07 / 2022

Büyükçekmece'de 20.9 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Büyükçekmece'de 20.9 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Büyükçekmece 2. Satış Memurluğu, Büyükçekmece Güzelce'deki 2 adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların satış bedeli 20 milyon 970 bin 850 TL olarak belirlendi.Büyükçekmece 2. Satış Memurluğu, Büyükçekmece Güzelce'deki 2 adet arsayı 20 milyon 970 bin 850 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 14 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Güzelce Mah. Sakallı Ayazma mevkii, 115 Ada, 1 Parsel, taşınmaz tapu kaydına göre vasfının tarla olduğu, ulaşımı özel vasıta ile sağlanabilen henüz gelişme gösteren bir bölgede yer aldığı, çevresinde bahçeli nizamda yapılmış, villa tarzında yapılaşmalar mevcuttur.

Adresi : Güzelce, Bahçelievler Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi İnci 1 Sokak Arasında Kalmaktadır. Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.832 metrekare
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 25/09/2019 tarihli yazıları ile Büyükçekmece ilçesi, Bahçelievler Mah. 115 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 20/12/1996 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planında ticaret alanında kaldığı, ancak taşınmazın bulunduğu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesince planlama çalışmaları devam etmektedir.
Kıymeti : 1.648.800,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Kumburgaz Mahallesi, Asfaltaltı Deniz Kenari mevkii, 124 parsel sayılı taşınmaz bahçeli kargir villa ve müştemilatı vasfında olup, Marmara Denizine sıfır konumda önü kumsal olduğu, üzerinde müştemilat tarzında eski bir yapı olduğu, bahçesinde muhtelif boy ve sayıda ağaçların bulunduğu, konum itibari ile Kumburgaz Merkesinde olup, Tem bağlantı yolu ve köprüsünün güneyinde bulunduğu, taşınmaz üzerinde villa tarzında inşa edilmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 936 metrekare kullanım alanına sahip bir yapı bulunmaktadır.

Adresi : E-5 Üzeri Merkez/Kumburgaz Büyükçekmece İstanbul
Yüzölçümü : 6.265 metrekare
İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 25/09/2019 tarihli yazıları ile Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, 124 parsel sayılı taşınmaz 30/12/1988 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planında kısmen Turistik Tesis Alanında; kısmen imar yolunda: kısmen de park alanında kaldığı, ancak taşınmazın bulunduğu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesince planlama çalışmaları devam etmektedir.
Kıymeti : 19.322.050,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 14/10/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6-İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/06/2020