Çankaya Angora Bulvarı imar planı değişikliği askıda!

Çankaya Angora Bulvarı imar planı değişikliği askıda!Ankara Çankaya İlçesi Angora Bulvarı-Hacettepe kavşağına ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı...Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Ağustos 2017 tarih 1662 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Angora Bulvarı-Hacettepe kavşağına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklikleri bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 23 Eylül 2017 tarihinde askıdan indiriliyor.İmar planı için tıklayınız