Çankaya Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!


Çankaya Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferit Sedat Koryol, Mustafa Doğan, Cengiz Yamaner, Memduh Öztürk, Ekin Özoran, Halil Alper Aköz, Esra Ulcay, Hüseyin Altaş ve Ersin Türk ortaklığında kuruldu.Çankaya Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferit Sedat Koryol, Mustafa Doğan, Cengiz Yamaner, Memduh Öztürk, Ekin Özoran, Halil Alper Aköz, Esra Ulcay, Hüseyin Altaş ve Ersin Türk ortaklığında kuruldu.

Çankaya Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane, alışveriş merkezleri, hipermarket, turizm tesisi inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek, işletmek, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı, hasılat paylaşımlı veya benzer şekillerde yapılar, alanlar yapmak, yaptırmak. b. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul, iş makinaları, menkuller, taşıtlar satın alıp, satmak, kiralamak, kiraya vermek, rehin, ipotek, devir, temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek, bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti 3. kişilere ait gayrimenkuller üzerinde de yapabilmek, kefil olmak, ayni hakları tesis ve tescil ettirmek. c. Şirketin sahibi bulunduğu veya bulunacağı, bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, banka hesaplarını, fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil maddi ve maddi olmayan her türlü haklarını, kısmen veya tamamen, gerek Şirketin kendi borçları ve gerekse de her hangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için herhangi bir banka, finans veya kredi kuruluşu lehine ipotek/rehin tesis etmek/vermek, sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınmaz malları üzerine inşaat ipoteği tesis etmek. d. Şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, yurtiçi ve yurtdışı kredi kurum ve kuruluşlarından kredi temin etmek ve yatırımlar yapmak, hisse senetleri ve tahvillerini satın almak, satmak. e. Şirket amaç ve konusu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerektirdiği diğer her türlü ekonomik, ticari ve hukuki konularda faaliyette bulunmak. f. Her türlü teşviklerden faydalanmak ve her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Adres: Gökevler Mh.2312.Sk.Kristal Şehir St.No:18/1/1 Esenyurt