Çankaya'da 7.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Çankaya'da 7.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Çankaya'da 7.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Ankara İli,Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 7 milyon 877 bin 200 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale günü 25 Mart 2019 olarak belirlendi. 


Ankara İli,Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 7 milyon 877 bin 200 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :  Ankara  İli,Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesinde kain, 610 parseli teşkil eden 3.840,00 metrekare alanlı" Kerpiç Ev ve Ahır ve Samanlık nitelikli taşınmaz. Kerpiç ev ve Ahır ve Samanlık yıkılmış ve taşınmaz üzerinde 14, 14/A-B ve14/C kapı numaralı gecekondu tarzı yapı ve müştemilatı bulunmakta olup, üzerindeki yapıların gecekondu niteliğinde ve yapı kullanma izin belgesinin alınmamış olduğu, parsel; Dikmen mahallesinde, Ürdün Caddesi ile 636. Cadde arasında, Doğanay Sitesinin doğusunda, Mehmet Özcan Torunoğlu İlk ve Orta Okulu kuzeyinde, Kerpiç Ev ve Ahır ve Samanlık Nitelikli taşınmazın Kerpis evi, Ahır ve Samanlık Binaları yıkılmış, parsel gecekondulu taşınmaz olarak yar almaktadır.
Parsel üzerinde 14, kapı numaralı betonarme yapı ile 14/A-B ve 14/C kapı numaralı yığma yapı ve müştemilatları bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.877.200,00 TL
1. Satış Günü : 25/03/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/145 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.